01

Sofie và Leo đã phát hiện một trò chơi mới có hình cốc xoay.

02

Sofie và Leo sẽ là những người đầu tiên thử ngồi trong chiếc cốc xoay. Cả hai đều tự hỏi chiếc cốc sẽ đi nhanh hay chậm.

03

Lập trình lượt đi của cốc xoay để Sofie và Leo đi thử.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình khởi động lượt đi của cốc xoay cho Sofie và Leo.

06

U2L5_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ khởi động lượt đi của cốc xoay.

Gecko U2L5_06_GHOST - en

07

U2L5_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_2 - en
Gecko U2L5_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em để cải tiến lượt đi của cốc xoay.

09

U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_2.png
U2L5_inspiration_img_3.png

Nâng cấp lượt đi của cốc xoay để phù hợp cho nhiều bạn khác hơn. Hãy đảm bảo rằng tất cả các ghế có thể di chuyển hoặc quay!