01

Maria rất hào hứng khi thử trò chơi khúc côn cầu giả lập.

02

Maria muốn biết bạn ấy có thể ghi được bao nhiêu bàn thắng.

03

Lắp ghép một trò chơi khúc côn cầu như của Maria. Xem em có thể ghi được bao nhiêu bàn.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của các em: tạo chương trình trò chơi khúc côn cầu. Em có thể ghi bao nhiêu bàn trong ba lần đánh?

06

U4L3_img_step_7.png

Tạo chương trình. Em có thể ghi bao nhiêu bàn trong ba lần đánh?

Gecko U4L3_06_GHOST - vi-vn

07

U4L3_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U4L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L3_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L3_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của em để tăng mức độ thú vị cho trò chơi.

09

U4L3_inspiration_img_1.png
U4L3_inspiration_img_1.png
U4L3_inspiration_img_2.png
U4L3_inspiration_img_3.png

Nâng cấp trò chơi khúc côn cầu để tăng độ khó.