01

Leo đang rất buồn ngủ. Đã đến giờ đi ngủ rồi.

02

Nhưng Leo lại rất tò mò. Bạn ấy muốn nhìn thấy mọi sinh vật xuất hiện gần trại của mình vào ban đêm.

03

Lắp ráp chuông cảnh báo động vật. Chuông cảnh báo sẽ kêu khi có sinh vật màu xanh dương đi ngang qua Cảm biến màu sắc.

04

05

Dưới đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Chương trình sẽ bật chuông báo khi có sinh vật màu xanh dương đi ngang qua Cảm biến màu sắc.

06

U1L4_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ bật chuông báo khi có sinh vật màu xanh dương đi ngang qua Cảm biến màu sắc.

Gecko U1L4_06_GHOST - vi-vn

07

U1L4_img_step_8.gif

Thử chạy chương trình.

08

Gecko U1L4_ICB_1 - en
Gecko U1L4_ICB_1 - en
Gecko U1L4_ICB_2 - en
Gecko U1L4_ICB_3 - en

Thay đổi cách phản ứng của chương trình của em khi có sinh vật màu đỏ đi ngang qua.