01

Leo thích gấu Bắc Cực.

02

Leo muốn đến thăm nơi sinh sống của gấu Bắc Cực.

03

Lắp ráp xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết sẽ giúp Leo thực hiện chuyến đi thăm gấu Bắc Cực.

04

05

Dưới đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Chương trình giúp xe trượt tuyết chạy.

06

U1L2_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình giúp xe trượt tuyết chạy.

Gecko U1L2_06_GHOST - en

07

U1L2_img_step_8.png

Thử chạy chương trình.

08

U1L2_img_step_9.png

Thay đổi chương trình của em cho chuyến đi tiếp theo của Leo. Hãy nhớ đảm bảo rằng bạn ấy có thể về đến nhà đấy nhé!