01

Maria đang ở bãi biển. Bạn ấy nhìn thấy một chú rùa biển đi xuống nước.

02

Maria muốn đến thăm chú rùa dưới nước.

03

Lắp ráp tàu ngầm. Maria có thể sử dụng tàu ngầm để đi thăm chú rùa.

04

05

Dưới đây là thử thách của em. Tạo chương trình. Chương trình sẽ di chuyển tàu ngầm.

06

U1L5_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ di chuyển tàu ngầm.

Gecko U1L5_06_GHOST - en

07

U1L5_img_step_8.png

Thử chạy chương trình.

08

U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_2.png
U1L5_inspiration_img_3.png

Đổi tàu ngầm cho chuyến đi tiếp theo của Maria.