01

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời! Daniel sẽ đi xem đội thể thao yêu thích của mình tại Sân vận động Spike.

02

Daniel sẽ đi xe buýt để đến đó.

03

Lắp ghép xe buýt để Daniel đi đến Sân vận động Spike.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo và chạy thử chương trình làm dừng xe buýt tại điểm dừng màu xanh lá cho Daniel.

06

U3L6_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ làm dừng xe buýt tại điểm dừng màu xanh lá cho Daniel.

Gecko U3L6_06_GHOST - vi-vn

07

U3L6_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U3L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L6_ICB_2 - vi-vn
Gecko U3L6_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình để đổi chuyến xe.

09

U3L6_img_step_10.gif

Nâng cấp tuyến xe buýt để dừng xe ở các điểm dừng khác nhau.