01

Cáp treo là một phương tiện tuyệt vời để ngắm Hồ Spike từ trên cao! Leo sợ độ cao, nhưng bạn ấy vẫn muốn thử đi.

02

Leo muốn bạn mình là Maria đi cùng. Sẽ tốt hơn nếu thử đi cáp treo cùng với một người bạn.

03

Lắp ghép cáp treo cho Leo và Maria để họ có thể ngắm Hồ Spike từ trên cao.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình di chuyển cáp treo qua hồ.

06

U3L5_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ di chuyển cáp treo qua hồ.

Gecko U3L5_06_GHOST - vi-vn

07

U3L5_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U3L5_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L5_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L5_ICB_2 - vi-vn
Gecko U3L5_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của em để cải tiến việc đi cáp treo.

09

U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_2.png
U3L5_inspiration_img_3.png

Nâng cấp cáp treo cho chuyến đi tiếp theo của Leo và Maria.