01

Nhóm đã sẵn sàng khám phá một khu vực mới của Thành phố Spike. Có rất nhiều thứ để quan sát và thực hiện!

02

Họ sẽ có một chuyến đi đến Lâu đài cổ Spike.

03

Hãy tưởng tượng họ sẽ đến đó như thế nào.

04

Sau đây là thử thách của các em: tạo đường đi để nhóm đến được Lâu đài Spike. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.

05

U3L7_img_step_5.png

Sau đây là thử thách của các em: tạo đường đi để nhóm đến được Lâu đài Spike. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.