01

Maria rất phấn khích! Hôm nay, bạn ấy sẽ đi bộ dã ngoại.

02

Maria muốn đi bộ dã ngoại ở khu vực Núi Spike.

03

Lắp ghép một chiếc trực thăng để Maria thực hiện chuyến phiêu lưu đến Núi Spike.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình khởi động trực thăng.

06

U3L3_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ khởi động trực thăng.

Gecko U3L3_06_GHOST - vi-vn

07

U3L3_img_step_7.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U3L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L3_ICB_2 - vi-vn
Gecko U3L3_ICB_3 - vi-vn

Tạo chương trình để trực thăng hoạt động theo cách khác khi bị nghiêng.

U3L3_img_step_8.gif

09

U3L3_inspiration_img_1.png
U3L3_inspiration_img_1.png
U3L3_inspiration_img_2.png
U3L3_inspiration_img_3.png

Nâng cấp chiếc trực thăng cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của Maria.