01

Sofie rất hài lòng. Bạn ấy đang ngắm những chú chuồn chuồn ở Đầm lầy Spike.

02

Sofie để ý thấy có trứng cá sấu trong ổ. Bạn ấy đoán rằng chắc chắn có cá sấu ở gần đây.

03

Lắp ghép thuyền đi trên đầm lầy để giúp Sofie tìm kiếm cá sấu.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình thông báo cho Sofie biết khi có cá sấu đến gần thuyền của bạn ấy.

06

U3L4_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ thông báo cho Sofie khi có cá sấu đến gần.

Gecko U3L4_06_GHOST - vi-vn

07

U3L4_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U3L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L4_ICB_2 - vi-vn
Gecko U3L4_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của em để thay đổi cách Sofie được thông báo khi có cá sấu đến gần thuyền của bạn ấy.

09

U3L4_inspiration_img_1.png
U3L4_inspiration_img_1.png
U3L4_inspiration_img_2.png
U3L4_inspiration_img_3.png

Nâng cấp thuyền đầm lầy để giúp Sofie tìm những con vật khác.