01

Leo bị lỡ chuyến xe buýt sáng nay. Bạn ấy cảm thấy rất khó chịu.

02

Leo muốn đi xe buýt để đến Bảo tàng nghệ thuật Spike. Bạn ấy đang không biết đến đó bằng cách nào.

03

Lắp ghép xe taxi để giúp Leo đến Bảo tàng nghệ thuật Spike.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của các em: tạo chương trình điều khiển xe taxi.

06

U3L2_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ điều khiển xe taxi.

Gecko U3L2_06_GHOST - vi-vn

07

U3L2_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

U3L2_img_step_9.png

Sửa đổi chương trình của các em để giúp Leo đến Bảo tàng nghệ thuật Spike.

09

U3L2_img_step_10.png

Thiết kế một lộ trình mới cho chuyến đi tiếp theo của Leo.