01

Leo rất chán nản vì bạn ấy không thể nói "chào buổi sáng" với bạn bè. Bạn ấy cũng có chiều cao rất hạn chế và bị lạc lõng giữa đám đông.

02

Leo nghĩ rằng chắc chắn phải có một giải pháp nào đó. Bạn ấy muốn chào bạn bè của mình trước khi họ đi vào lớp học.

03

Hãy chế tạo máy vẫy tay mà Leo có thể sử dụng để nói "chào buổi sáng" với bạn bè.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình khởi động máy vẫy tay.

06

U5L1_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ khởi động máy vẫy tay.

Gecko U5L1_06_GHOST - vi-vn

07

U5L1_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U5L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_2 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_3 - vi-vn

Nâng cấp chương trình cho máy vẫy tay.

09

U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_2.png
U5L1_inspiration_img_3.png

Thiết kế máy vẫy tay của riêng em.