01

Maria cảm thấy buồn. Chẳng có gì thú vị để bạn ấy và bạn bè chơi trong giờ nghỉ giải lao.

02

Maria mong muốn có một sân chơi công nghệ cao, thú vị.

03

Lắp ghép bập bênh công nghệ cao cho Maria.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình cải tiến bập bênh.

06

U5L3_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ tự đu đưa bập bênh.

Gecko U5L3_06_GHOST - vi-vn

07

U5L3_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U5L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L3_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L3_ICB_2 - vi-vn
Gecko U5L3_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình để trò chơi bập bênh trở nên thú vị hơn.

09

U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_2.png
U5L3_inspiration_img_3.png

Thiết kế nâng cấp bập bênh của riêng em.