01

Daniel không thể quyết định được nên đọc cuốn sách nào. Bạn ấy cảm thấy choáng ngợp trước tất cả những cuốn sách trong thư viện.

02

Daniel tự hỏi liệu có cái gì đó có thể giúp bạn ấy chọn thể loại sách không.

03

Lắp ghép thiết bị chọn ngẫu nhiên cho Daniel. Thiết bị này sẽ giúp bạn ấy chọn thể loại sách.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình chọn thể loại sách.

06

U5L6_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ chọn thể loại sách.

Gecko U5L6_06_GHOST - vi-vn

07

U5L6_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U5L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L6_ICB_2 - vi-vn
Gecko U5L6_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình để cải tiến cách thức hoạt động của thiết bị chọn ngẫu nhiên.

09

U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_2.png
U5L6_inspiration_img_3.png

Thiết kế nâng cấp thiết bị chọn ngẫu nhiên của riêng em.