01

Sofie nhận thấy rằng có một số bạn của mình không vứt rác sau bữa trưa.

02

Sofie nghĩ rằng nếu thùng rác có gì đó thú vị hơn, thì có thể bạn bè của bạn ấy luôn nhớ bỏ rác vào thùng.

03

Lắp ghép quái vật ăn rác cho Sofie. Nó sẽ khiến việc vứt rác trở nên thú vị hơn.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo và chạy thử chương trình làm cho con quái vật ăn rác phản ứng với "thùng rác" màu xanh.

06

U5L4_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ làm cho quái vật ăn rác phản ứng với "thùng rác" màu xanh.

Gecko U5L4_06_GHOST - vi-vn

07

U5L4_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U5L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L4_ICB_2 - vi-vn
Gecko U5L4_ICB_3 - vi-vn
Gecko U5L4_08_CS - vi-vn

Nâng cấp chương trình để phản ứng với "thùng rác" có màu khác nhau.

09

U5L4_inspiration_img_1.png
U5L4_inspiration_img_1.png
U5L4_inspiration_img_2.png
U5L4_inspiration_img_3.png

Thiết kế quái vật ăn rác cải tiến của riêng em.