01

Theo suy nghĩ của nhóm, vẫn có cách để đưa sản phẩm sáng tạo mới vào lớp học của họ.

02

Họ thắc mắc không biết cách nào sẽ là hữu ích nhất.

03

Hãy tưởng tượng về những phương diện mà sản phẩm sáng tạo mới của họ có thể giúp ích cho họ trong lớp học.

04

Sau đây là thử thách của em: thiết kế một sản phẩm sáng tạo mới cho lớp học của nhóm. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.

05

U5L7_img_step_5.png

Sau đây là thử thách của em: thiết kế một sản phẩm sáng tạo mới cho lớp học của nhóm. Sử dụng ít nhất một động cơ hoặc cảm biến.