01

U5L3_Engage.png

Sofie muốn thắp sáng con đường gần khu cắm trại của mình để đảm bảo an toàn. Hãy giúp Sofie lắp đèn trên cao để bật vào ban đêm khi trời tối.

02

Explore_Sofie.png

Hôm qua mặt trời mọc và lặn vào khoảng mấy giờ?

03

Explore_Sofie.png

Tháng này chúng ta có bao nhiêu giờ nhận được ánh sáng ban ngày?

04

Explore_Sofie.png

Mùa nào có thời gian ban ngày ngắn nhất? Mùa nào có thời gian ban ngày dài nhất?

05

MicrosoftTeams-image_(27).png

Hãy lắp ráp một chiếc đèn để chiếu sáng con đường ở khu cắm trại của Sofie vào ban đêm khi trời tối.
Quyết định thời gian chiếu sáng của đèn.

06

45345_Science_U5_L3_Overlay.png

Vẽ biểu đồ số giờ ban ngày trời sáng trung bình mỗi tháng trong cả năm rồi xác định số giờ tối trung bình của tháng em được phân công.

07

SPIKE Essential Daytime Nighttime - vi-vn

Hãy lập trình để đèn thắp sáng con đường trong khoảng thời gian tương ứng với số giờ ban đêm (tối) trung bình của tháng em được phân công.

08

Explain_Sofie.png

Sử dụng mô hình và (các) đồ thị để giải thích lý do độ dài của ban ngày và thời gian mặt trời mọc/lặn thay đổi trong suốt cả năm.

09

Explain_Sofie.png

Sử dụng mô hình và (các) biểu đồ để giải thích những quy tắc em phát hiện ra.

10

Explain_Sofie.png

Ban đêm (tối) của tháng em được phân công dài bao lâu?

11

Elaborate_Sofie-Maria.png

Thêm một con đường và các cây xanh để mở rộng khu cắm trại của Sofie.

12

Elaborate_Sofie-Maria.png

Sau đó thử nghiệm mô hình và lập trình để đảm bảo đèn chiếu sáng con đường vào ban đêm khi trời tối.

13

Elaborate_Sofie-Maria.png

Thay đổi mô hình và chương trình để cải thiện đèn và tiến hành thử nghiệm lại.

14

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!