01

U5L5_Engage.png

Daniel, Maria, Leo và Sofie biết được rằng các loài thực vật dựa vào ánh sáng mặt trời để phát triển.
Có phải động vật cũng có nhu cầu tương tự để lớn lên không?

02

Explore_Leo-Maria.png

Thực vật lấy năng lượng cần thiết để phát triển từ đâu?

03

Explore_Leo-Maria.png

Động vật lấy năng lượng cần thiết từ đâu?
Động vật sử dụng năng lượng đó để làm gì?

04

Explore_Leo-Maria.png

Hãy lắp ráp và lập trình một mô hình để giúp nhóm bạn tìm hiểu về ánh sáng mặt trời và sự phát triển của động vật.

05

Explain_Daniel-Sofie.png
  • Thể hiện dòng năng lượng từ mặt trời.
  • Chứng minh cách động vật lấy và sử dụng năng lượng.

06

Explain_Daniel-Sofie.png

Hãy chia sẻ mô hình đang hoàn thiện của em và giải thích nơi có năng lượng.

07

Explain_Daniel-Sofie.png

Hãy chia sẻ mô hình đang hoàn thiện của em và giải thích cách năng lượng chuyển từ mặt trời sang thực vật và động vật.

08

Explain_Daniel-Sofie.png

Hãy chia sẻ mô hình đang hoàn thiện của em và giải thích cách động vật lấy và sử dụng năng lượng đó.

09

MicrosoftTeams-image_(4).png

Hãy sử dụng mô hình đã hoàn thiện của em để giải thích nguồn gốc của năng lượng có trong thức ăn động vật.

10

MicrosoftTeams-image_(4).png

Hãy sử dụng mô hình đã hoàn thiện của em để giải thích việc liệu động vật có cần ánh sáng mặt trời để lớn lên hay không.

11

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!