01

U5L1_Engage.png

Maria nhận thấy rằng khi mở cửa sổ ra, giấy bị thổi bay quanh phòng.
Vì sao lại có hiện tượng này?

02

Explore_Maria.png

Không khí là gì?
Làm thế nào mà em biết liệu không khí có phải chỉ là khoảng không gian trống hay không? Nêu một số ví dụ từ cuộc sống hàng ngày để chứng minh.

03

45345_Science_U5_L1_Overlay.png

Lắp ráp một chiếc quạt có thể tạo ra gió để thổi đổ một tháp giấy.

04

Lập trình để chiếc quạt tạo ra gió, bắt đầu với tốc độ 100%.

SPIKE Essential Matter - vi-vn

05

45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_2.png

Sử dụng mô hình để cố thổi đổ tháp giấy.

06

45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_2.png

Hãy thử các vị trí khác nhau cho tháp giấy, như ở phía trước quạt, ở bên cạnh, tiến lại gần hoặc đưa ra xa.

07

45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
45345_Science_U5_L1_Paper_2.png

Vị trí có thay đổi hiệu quả của quạt trong việc thổi đổ tháp giấy không?

08

Explain_Maria.png

Sử dụng mô hình để giải thích cách quạt có thể di chuyển các hạt không khí.

09

Explain_Maria.png

Sử dụng mô hình để giải thích vì sao quạt có thể thổi đổ tháp giấy mà không cần chạm vào nó.

10

MicrosoftTeams-image_(4).png

Sử dụng bìa các tông hoặc các vật liệu khác để thiết kế một cánh quạt tốt hơn, sau đó thử nghiệm để xem chuyện gì xảy ra.

11

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!