MINDSTORMS EV3-basissæt

Bevægelser og sving

Brug chassiset til at foretage præcise og kontrollerede bevægelser.

45-90 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header-1-1

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om kodede motorer, og hvordan de bruges i robotter med hjul.
 • Du skal bruge et målebånd til denne lektion til at måle, hvor langt chassiset kører.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af "Kom godt i gang"-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget modellen Chassis fra "kom godt i gang"-aktiviteten Kom i bevægelse, hvilket vil tage ca. 30 minutter.

2. Inddrag eleverne (10 min.)

 • Se videoen til enheden, og brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne enhed og lektion.
 • Sæt eleverne sammen to og to.

3. Undersøg (15 min.)

 • Giv eleverne tid til at bruge de tilgængelige programmeringsstabler til at undersøge chassisets bevægelse.
 • Bed dem om at beskrive de forskellige drejninger, de har observeret.
 • Lad dem omarrangere programmeringsstablerne for at undersøge de forskellige bevægelser.

4. Forklar (10 min.)

 • Indled en samtale om vigtigheden af at planlægge hvert trin i et program.
 • Forklar, hvad pseudokode er, og hvordan det kan hjælpe eleverne, mens de planlægger deres programmer.

5. Udbyg (10 min.)

 • Få eleverne til at finde en måde at bevæge deres chassis 84 cm på.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

En selvkørende robot er en almindelig type mobil robot. Selv om de endnu ikke er så almindelige i vores hjem, bruges de i udstrakt grad på fabrikker og lagre rundt om i verden til at automatisere opgaver. Den mest basale opgave, en robot på hjul skal kunne klare, er at bruge sine motorer til at foretage præcise og kontrollerede bevægelser.

MCR-UV-Robot-Trainer-Cover

Se videoen til enheden, og start en samtale om den rolle, robotter på hjul kan spille i automatiseringen af opgaver. Stil relevante spørgsmål som:

 • Hvordan kan robotter på hjul konfigureres og programmeres til at udføre specifikke opgaver?
 • Hvilken type bevægelser skal de kunne udføre?
 • Hvordan kan de arbejde sikkert sammen med mennesker?

Byggetips

build-1-1

Byggevejledning

Undgå at skille chassiset ad efter brug.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-1-program da-dk

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-1-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bruge ekstra tid på at forklare, hvad hvert parameter i programmeringsblokkene styrer

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at programmere chassiset til at "tegne" et ottetal, det første bogstav i deres navn eller et andet bogstav eller tal
 • lave en forhindringsbane, der kræver, at man bruger forskellige drejemetoder for at gennemføre den

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan vælge relevante blokke til at foretage kontrollerede bevægelser.
 • Eleverne kan ændre parametrene for blokke på iterative måder.
 • Eleverne kan stable relevante Bevægelse-blokke for at lave programmer.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det niveau, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Jeg har fået chassiset til at køre på én måde.
 • Sølv: Jeg har fået chassiset til at køre på forskellige måder.
 • Guld: Jeg har lavet et program til at bevæge chassiset fremad 84 cm.
 • Platin: Jeg har brugt matematik til at lave et program, der bevæger chassiset fremad præcis 84 cm.
assessment-row

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at kigge efter den mest præcise måde at tilbagelægge en afstand på 2 meter på ved at undersøge disse muligheder:
 • Kør i sekunder
 • Kør i grader
 • Kør i omdrejninger
 • Bed dem om at udarbejde et dokument, hvor de forklarer, i hvilke(n) situation(er) de ville bruge hver mulighed, og hvorfor.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (ingeniørvidenskab og teknologi)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • lære at udføre kontrollerede bevægelser (f.eks. lige bevægelse, drejning på stedet, buet bevægelse) med et chassis

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variabler i en undersøgelse.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Formidling

 • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.
 • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Geometriske egenskaber og sammenhænge

 • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer.
 • Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram.

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Redesign

 • Eleven kan argumentere for redesign af egne og andres digitale artefakter på baggrund af brugsmønstre og konsekvensvurderinger.
 • Eleven har viden om redesign af digitale artefakter.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Argumentation

 • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.
 • Eleven har viden om påstande og begrundelser.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Geometriske egenskaber og sammenhænge

 • Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Redesign

 • Eleven kan på baggrund af kritisk analyse og vurdering udvikle konkrete forslag til redesign af digitale artefakter og de situationer, artefaktet indgår i.
 • Eleven har viden om egne handlemuligheder ift. digitale artefakters betydning i samfundet.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.