MINDSTORMS EV3-basissæt

Genstande og hindringer

Brug ultralydssensoren til at registrere kubussen og reagere på den.

45-90 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header-1-2

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om, hvordan ultralydssensoren fungerer.
 • Du skal bruge et målebånd til at udmåle, hvor du skal placere kubussen i denne lektion.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget modellen Chassis, hvilket vil tage ca. 30 minutter.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Sæt eleverne sammen to og to.

3. Undersøg (20 min.)

 • Få hvert elevpar til at bygge modellen Kubus og udvidelsen Ultralydssensor til deres chassis.
 • Giv eleverne tid til at bruge de tilgængelige programmeringsstabler til at undersøge, hvordan ultralydssensoren kan bruges.

4. Forklar (5 min.)

 • Snak om, hvordan ultralydssensoren kan bruges til at måle afstande.

5. Udbyg (15 min.)

 • Få eleverne til at programmere deres chassis til at bippe hurtigere eller højere, når det nærmer sig kubussen.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Modulopbyggede robotter er nyttige, da de kan udvides og omkonfigureres til at udføre en lang række opgaver. Ved at tilføje sensorer bliver de i stand til at reagere på deres omgivelser, så de kan gøre ting som at registrere forhindringer og undgå kollisioner.

engage-1-2

Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en samtale om robotter, der kan registrere genstande:

 • Kender du til nogen robotter, der kan registrere genstande?
 • Hvorfor er det nyttigt for robotter at kunne registrere genstande?
 • Hvad er ultralyd, og hvordan fungerer en ultralydssensor?

Byggetips

build-1-2

Byggevejledninger

Undgå at skille chassiset ad efter brug.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-2-program da-dk

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-2-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bruge ekstra tid på at forklare, hvordan man bruger ultralydssensoren

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • udfordre eleverne til at programmere en selvkørende robot, der kan undvige forhindringer
 • få eleverne til at skifte ultralydssensoren ud med en tryksensor for at registrere forhindringer

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan bruge ultralydssensoren til at registrere en genstand.
 • Eleverne kan ændre parametrene i ultralydssensorblokkene for at registrere forskellige afstande.
 • Eleverne kan udvide deres program til at reagere dynamisk på den registrerede afstand.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det niveau, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Jeg har brugt ultralydssensoren til at stoppe ved en genstand.
 • Sølv: Jeg har brugt ultralydssensoren til at registrere afstanden til en genstand.
 • Guld: Jeg har fået ét aspekt af programmet til at reagere dynamisk på afstanden til en genstand.
 • Platin: Jeg har fået flere aspekter af programmet til at reagere dynamisk på afstanden til en genstand.
assessment-row

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at forberede og holde en præsentation om, hvordan ultralydssensorer fungerer.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Fremstilling og teknik (maskinteknologi)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • bruge ultralydssensoren til at registrere en genstand og reagere på den

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variabler i en undersøgelse.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Regnestrategier

 • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal.
 • Eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal.

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan anvende mønstre i strukturering af data og dataprocesser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.
 • Eleven har viden om mønstre i strukturering af data og dataprocesser.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Formidling

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Regnestrategier

 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal.
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan strukturere fænomener og begreber i et problemfelt og i computationelle modeller.
 • Eleven har viden om principper for abstraktion og strukturering af et problemfelt samt fundamentale teknikker til strukturering af data og processer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.