MINDSTORMS EV3-basissæt

Grib og slip

Byg et motoriseret redskab til at flytte genstande.

45-90 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header-1-3

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om motoriserede redskaber, og hvordan de bruges i robotteknologi.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget modellen Chassis, hvilket vil tage ca. 30 minutter.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Sæt eleverne sammen to og to.

3. Undersøg (20 min.)

 • Få hvert elevpar til at bygge modellen Kubus og udvidelserne Mellemstor motor og Ultralydssensor til deres chassis.
 • Giv eleverne tid til at bruge de tilgængelige programmeringsstabler til at undersøge, hvordan dette motoriserede redskab kan bruges til at flytte kubussen.

4. Forklar (5 min.)

 • Start en samtale om de vigtigste funktioner i udvidelsen Mellemstor motor og dens begrænsninger.

5. Udbyg (15 min.)

 • Få eleverne til at programmere deres chassis til at bruge ultralydssensoren til at stoppe i nærheden af kubussen og derefter sænke armen for at opsamle og returnere kubussen.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Motoriserede redskaber kan fastgøres til robotter, så de kan udføre forskellige opgaver. Nogle er meget specialiserede og optimeret til et enkelt formål, mens andre er mere alsidige.

engage-1-3

Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en samtale om, hvordan robotter kan bruge motoriserede redskaber:

 • Hvilke opgaver skal et motoriseret redskab, som er designet til at håndtere genstande, kunne udføre?
 • I hvilke situationer ville du vælge et stærkt optimeret motoriseret redskab?
 • I hvilke situationer ville et alsidigt motoriseret redskab være bedre?

Byggetips

build-1-3

Byggevejledninger

Undgå at skille chassiset ad efter brug.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-3-program da-dk

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-3-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • lade eleverne placere kubussen i en kendt, fast afstand
 • bruge ekstra tid på at forklare, hvordan man bruger ultralydssensoren

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • bede eleverne om at ændre udvidelsen Mellemstor motor til at flytte genstande i forskellige former og størrelser
 • udfordre eleverne til at lave deres egne redskaber til chassiset

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan bruge et motoriseret redskab til at flytte og slippe en genstand.
 • Eleverne kan bruge ultralydssensoren til at bestemme, hvornår det motoriserede redskab skal aktiveres.
 • Eleverne kan udvide deres program til at returnere en genstand til chassisets startposition.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det niveau, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Jeg har brugt et motoriseret redskab til at flytte og slippe kubussen.
 • Sølv: Jeg har brugt ultralydssensoren til at aktivere et motoriseret redskab på det rigtige tidspunkt til at flytte og slippe kubussen.
 • Guld: Jeg har brugt ultralydssensoren til at aktivere et motoriseret redskab på det rigtige tidspunkt og har flyttet kubussen til chassisets startposition.
 • Platin: Jeg har brugt ultralydssensoren til at aktivere et motoriseret redskab på det rigtige tidspunkt og har flyttet forskellige genstande til chassisets startposition.
assessment-row

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at forberede og holde en præsentation om, hvordan deres chassis bruger motoriserede redskaber til at udføre opgaver, idet de fremhæver redskabernes styrker, komponenter osv.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (naturvidenskab og matematik)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • lave et motoriseret redskab til chassiset
 • undersøge, hvordan man flytter og slipper genstande

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variabler i en undersøgelse.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan anvende mønstre i strukturering af data og dataprocesser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.
 • Eleven har viden om mønstre i strukturering af data og dataprocesser.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Formidling

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan strukturere fænomener og begreber i et problemfelt og i computationelle modeller.
 • Eleven har viden om principper for abstraktion og strukturering af et problemfelt samt fundamentale teknikker til strukturering af data og processer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.