MINDSTORMS EV3-basissæt

Farver og linjer

Brug farvesensoren til at registrere og følge linjer.

45-90 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header-1-4

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om, hvordan farvesensoren fungerer, og hvordan tilstandene Farve og Intensitet af reflekteret lys kan bruges.
 • Du skal bruge sort tape til at lave en tyk, sort linje.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget modellen Chassis, hvilket vil tage ca. 30 minutter.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Sæt eleverne sammen to og to.

3. Undersøg (20 min.)

 • Få hvert elevpar til at bygge udvidelsen Farvesensor ned til deres chassis.
 • Giv eleverne tid til at bruge de tilgængelige programmeringsstabler til at undersøge, hvordan farvesensoren kan bruges til at registrere og følge en linje.

4. Forklar (10 min.)

 • Få eleverne til at bruge programmeringsstablerne til at kalibrere farvesensoren og derefter observere dens virkning.
 • Snak om, hvorfor det er vigtigt at kalibrere farvesensoren.

5. Udbyg (10 min.)

 • Få eleverne til at programmere et bedre linjefølgerprogram.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Fastlæggelse af en robots nøjagtige bevægelser i et program er ikke særlig effektivt. Derfor har robotter forskellige systemer til at hjælpe dem med at navigere i deres omgivelser. En enkel, men effektiv mulighed er at bruge farvede linjer på gulvet, som en robot kan følge ved hjælp af en sensor.

engage-1-4

Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en diskussion om robotter, der kan registrere farver:

 • Kender du nogen robotter, der kan registrere farver?
 • Hvilke fordele og begrænsninger er der ved at bruge farvede linjer til navigation?
 • Hvad er intensitet af reflekteret lys, og hvordan fungerer en farvesensor?

Byggetips

build-1-4

Byggevejledninger

Undgå at skille chassiset ad efter brug.

Opsætning af ruten
Giv eleverne sort tape til at lave en tyk, sort linje med, der skal registreres og følges. Lad dem undersøge forskellige typer linjer, men fortæl dem, at meget skarpe vinkler er svære at følge.

Brug af farvesensoren
Farvesensoren kan bruges i to forskellige tilstande til at løse denne udfordring (tilstanden Farve eller tilstanden Intensitet af reflekteret lys).

Farvesensorens tilstand Intensitet af reflekteret lys giver den største præcision. Robotten følger en linje ved skiftevis at registrere 2 farver eller 2 intensiteter af reflekteret lys. Brug noget tid sammen med eleverne på at undersøge, hvordan sensoren rapporterer værdier.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-4-program da-dk

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-4-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • forklare farvesensorens tilstand Intensitet af reflekteret lys
 • forenkle den linje, som chassiset skal følge

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at ændre deres programmer til at følge linjer i forskellige størrelser, farver og former
 • præsentere et program kaldet simpel proportional linjefølger (se afsnittet Programmeringstips ovenfor), og få eleverne til at forsøge at afkode, hvordan programmet fungerer

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan programmere deres chassis til at reagere på linjer ved hjælp af farvesensoren.
 • Eleverne kan kalibrere farvesensoren og forklare vigtigheden af sensorkalibrering.
 • Eleverne kan optimere deres linjefølgerprogram til at være mere præcist.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det niveau, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Jeg har fået chassiset til at stoppe ved en linje.
 • Sølv: Jeg har programmeret chassiset til at følge en linje.
 • Guld: Jeg har programmeret chassiset til at følge en linje og kalibreret farvesensoren til at tage højde for skiftende lysforhold.
 • Platin: Jeg har ikke kun programmeret chassiset til at følge en linje og kalibreret farvesensoren til at tage højde for skiftende lysforhold, men jeg har også optimeret programmet til at bevæge chassiset hurtigere og mere effektivt.
assessment-row

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at lave et program kaldet simpel proportional linjefølger (se afsnittet Programmeringstips ovenfor) og lave en præsentation, der forklarer, hvor godt dette program fungerer i forhold til deres tidligere linjefølgerprogrammer.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (IT-applikationer)
 • Fremstilling og teknik (maskinteknologi)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • programmere deres chassis til at stoppe ved en sort linje
 • programmere deres chassis til at følge en sort linje

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variabler i en undersøgelse.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Regnestrategier

 • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal.
 • Eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal.

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan anvende mønstre i strukturering af data og dataprocesser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.
 • Eleven har viden om mønstre i strukturering af data og dataprocesser.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Formidling

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Regnestrategier

 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal.
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan strukturere fænomener og begreber i et problemfelt og i computationelle modeller.
 • Eleven har viden om principper for abstraktion og strukturering af et problemfelt samt fundamentale teknikker til strukturering af data og processer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.