MINDSTORMS EV3-basissæt

Vinkler og mønstre

Brug gyrosensoren til at dreje i præcise vinkler og Mine blokke til at organisere programmer.

45-90 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header-1-5

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om, hvordan gyrosensoren fungerer.
 • Det anbefales, at eleverne har gennemført de øvrige lektioner i denne enhed, før de begynder på udfordringen.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget modellen Chassis, hvilket vil tage ca. 30 minutter.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Sæt eleverne sammen to og to.

3. Undersøg (20 min.)

 • Få hvert elevpar til at bygge udvidelsen Gyrosensor til deres chassis.
 • Giv eleverne tid til at bruge de tilgængelige programmeringsstabler til at undersøge, hvordan gyrosensoren kan bruges til at registrere ændringer i orienteringen, og hvordan Mine blokke kan bruges til at organisere programmer.

4. Forklar (5 min.)

 • Snak om, hvordan Mine blokke kan bruges til at organisere og genbruge kode.

5. Udbyg (15 min.)

 • Få eleverne til at bruge gyrosensoren og Mine blokke til at programmere deres chassis til at køre i en firkant tre gange og derefter køre i en trekant.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Gyrosensorer måler omdrejningsændringer for at hjælpe med at bestemme orienteringen. Robotter på hjul kan bruge den type sensor til at navigere, foretage præcise drejninger og holde styr på deres position.

engage-1-5

Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en diskussion om, hvordan robotter kan bruge gyrosensorer:

 • I hvilke situationer er det nyttigt at kunne registrere ændringer i orienteringen, så en robot kan navigere?
 • Kan du nævne nogle enheder, der bruger en gyrosensor?
 • Hvordan fungerer en gyrosensor?

Byggetips

build-1-5

Byggevejledninger

Undgå at skille chassiset ad efter brug.

Brug af gyrosensoren
Gyrosensoren skal holdes helt stille, mens den tilsluttes EV3-klodsen, og under opstart af EV3-klodsen. Hvis gyrosensorens vinkelaflæsninger ændrer sig, mens chassiset står stille, skal du frakoble sensoren og tilslutte den igen.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-5-program da-dk

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-5-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bruge ekstra tid på at forklare, hvordan man bruger gyrosensoren
 • forklare, hvordan man opretter og bruger Mine blokke

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • udfordre eleverne til at lave et program, der får deres chassis til at "tegne" bogstavet "Z"
 • lave en labyrint og udfordre eleverne til at se, hvor hurtigt de kan lave et program for at navigere igennem den

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan programmere deres chassis til at køre i et mønster ved hjælp af gyrosensorens vinkelaflæsninger.
 • Eleverne kan lave et program med Mine blokke.
 • Eleverne forstår, hvordan Mine blokke kan bruges til at rydde op i deres programmer og gøre dem nemmere at administrere.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det niveau, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Jeg har fået chassiset til at dreje 45 grader baseret på gyrosensorens vinkelaflæsninger.
 • Sølv: Jeg har brugt en Min blok til at få chassiset til at køre i en trekant baseret på gyrosensorens vinkelaflæsninger.
 • Guld: Jeg har lavet en Min blok for at få chassiset til at køre i en firkant baseret på gyrosensorens vinkelaflæsninger.
 • Platin: Jeg har lavet og brugt en Min blok til at organisere mit program, som får chassiset til at køre i en firkant baseret på gyrosensorens vinkelaflæsninger.
assessment-row

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Lad eleverne forberede og holde en præsentation om, hvordan de har programmeret deres chassis, og hvordan de har brugt Mine blokke som hjælp til at administrere og forenkle deres programmer.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Informationsteknologi (spilprogrammering)
 • Informationsteknologi (IT-applikationer)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • programmere deres chassis til at stoppe ved bestemte vinkler
 • bruge Mine blokke til at hjælpe med at organisere deres programmer

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variabler i en undersøgelse.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Geometriske egenskaber og sammenhænge

 • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer.
 • Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram.

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan genkende og tilrette algoritmer i forskellige sammenhænge og redegøre for deres funktion.
 • Eleven har viden om kendetegn ved algoritmer og deres opbygning, samt hvordan de anvendes i forskellige sammenhænge.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring.
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data.

Formidling

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Geometriske egenskaber og sammenhænge

 • Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan vurdere forskellige algoritmers anvendelighed og kan benytte forskellige metoder til at afprøve algoritmer.
 • Eleven har viden om forskellige parametre til vurdering af algoritmers anvendelighed.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.