SPIKE™ Prime -setti

Maali!

Rakentakaa yhteistyössä hauska pöytäpelihaaste ja tehkää mahdollisimman paljon maaleja.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (5 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (10 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain tämän oppitunnin mallit.
 • Kannusta heitä tekemään yhteistyötä.
 • Pyydä heitä kokeilemaan haastetta suorittamalla ohjelma.

4. Selitä (10 min)

 • Haasta tiimit tekemään mahdollisimman monta maalia yhdessä minuutissa.
 • Jos koet tarpeelliseksi, voit pitää lyhyen seurantakeskustelun yhteistyön tekemisestä ja siitä, mitä oppilaat ovat oppineet tähän mennessä.

5. Syvennä (15 min)

 • Haasta tiimit luomaan omat haasteensa.
 • Pyydä tiimejä haastamaan toisensa otteluissa.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa yhteistyöstä ja kertokaa tehokkaista tavoista tehdä yhteistyötä. Kiinnitä oppilaiden huomio onnistuneen yhteistyön keskeisiin elementteihin. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Yhteisen tavoitteen sopiminen
 • Tiimin jäsenten roolien selkiyttäminen
 • Rehellisyys myöntää omat virheensä
 • Yhdessä luominen

Jos haluat syventää keskustelua, voitte puhua yhteisöllisen työskentelyn ja tiimityön eroista.

 • Tiimityön onnistuminen edellyttää vahvaa johtajaa, joka ohjaa tiimiä kohti tavoitetta. Jos tiimillä on vahva johtaja ja selkeä tavoite, tiimin jäsenet voivat hoitaa projektin eri osia. Tiimin johtajan antamat ohjeet ovat hyvän tiimityön edellytys.
 • Yhteisöllisen työskentelyn onnistuminen edellyttää sitä, että ryhmä tekee töitä yhdessä... ja ajattelee yhdessä. Lopputuotos on koko ryhmän yhteisen toiminnan tulos. Tämä tarkoittaa sitä, että työtoverit ovat tasavertaisia kumppaneita – eikä ryhmällä ole yhtä ainoaa johtajaa.

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Eri osien muokkaaminen
Tässä on muutamia ideoita, joita oppilaat voivat hyödyntää:

A. Lisää voima-anturi, jotta kiekkoon voi osua niin monta kertaa kuin haluaa.
B. Lisää peliin toinen kiekko, niin saat kentälle enemmän toimintaa.
C. Kehitä pistejärjestelmä LEGO palikoita käyttämällä (esim. punainen = 1 piste, vihreä = 2 pistettä).
D. Tee LEGO-hahmosta maalivahti tai este, joka pitää kiertää.

teacher-game-items

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - fi-fi

Eriyttäminen

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Toista oppitunti, mutta jaa tiimit uusiksi. Muista antaa palautetta, jotta oppilaat voivat parantaa yhteistyötapojaan.
 • Tehkää matematiikka- tai kielitaitolisätehtävä.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tekivät yhteistyötä toistensa kanssa koko oppitunnin ajan.
 • Oppilaat tunnistivat erilaisia rooleja tiimissään.
 • Oppilaat ratkaisivat ongelmia yhdessä ja hyödynsivät kaikkien ideoita.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Tein yhteistyötä ja paljon maaleja.
 • Keltainen palikka: Tein yhteistyötä ja keksin oman haasteen.
 • Violetti palikka: Keksin yhteistyössä muiden kanssa haasteen, jossa hyödynsimme kaikkien tiimin jäsenten ideoita.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita kirjoittamaan ylös keksimänsä haasteen säännöt.
 • Pyydä heitä selittämään säännöt kuvien ja kaavioiden avulla.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Matematiikkalisätehtävä

Tällä oppitunnilla käytetään matemaattisia peruskäsitteitä ja taitoja, kuten:

 • Pyydä oppilaita esittämään graafisesti ohjelmointilohkon tehon ja kiekon kulkeman matkan välinen suhde.
 • Pyydä oppilaita keräämään tietoa laukausten määrästä, maalia kohti lyötyjen laukausten määrästä, maalien määrästä ja maalisyöttöjen määrästä, ja kokoa sitten taulukko näiden tietojen perusteella.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Ratkaisevat erilaisia haasteita tekemällä yhteistyötä
 • Kehittävät uuden haasteen tekemällä yhteistyötä

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 (7-9lk):

 • Mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti
 • Toimiminen esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Monilukutaito L4 (7-9lk):

 • Monipuolinen viestintä

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Äidinkieli T1: Erilaisissa viestintäympäristöissä toimiminen
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.