SPIKE™ Prime -setti

Mikä tämä on?

Määritä uusi vekotin, muokkaa sitä ja kerro, miten sitä käytetään.

30 - 45 min
Aloittelija
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Suunnittele itse sovelluksen aloitusmateriaaliin perustuva oppitunti, jos se on mielestäsi tarpeen. Sen avulla oppilaat pääsevät helposti alkuun LEGO® Education SPIKE Primen kanssa.

2. Keskustele (3 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (12 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain vekottimen.
 • Pyydä heitä suorittamaan ohjelma, että he näkevät, miten vekotin toimii.

4. Selitä (10 min)

 • Anna oppilaille hieman aikaa keksiä vekottimen käyttötarkoitus.
 • Ohjaa heitä tekemään muutoksia malliin tai ohjelmaan, jotta vekotin toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti.
 • Varmista, että oppilaat osaavat selittää ajatusprosessiaan.

5. Syvennä (15 min)

 • Pyydä tiimejä esittelemään vuorotellen oma versionsa vekottimesta.
 • Varmista, että he kertovat selkeästi, miksi se on niin mahtava.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustelkaa, millaisilla tavoilla ideoista voi kertoa toisille.

 • Mitä tarkoittaa väite?
 • Mitä tarkoittaa todiste?
 • Mitä tarkoittaa virhepäätelmä?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Mielenkiintoinen härveli
Tämä vekotin pyörittää ison moottorin avulla jotakin osaa puolelta toiselle. Oppilaittesi tehtävänä on keksiä, mikä tämä vekotin on ja miten sitä käytetään.

teacher-thing

Lisää toimintoja
Voit monipuolistaa oppituntia helposti lisäämällä vekottimeen antureita:

 • Voit laittaa vekottimen liikkeelle tai pysäyttää sen liikkeen voima-anturia käyttämällä.
 • Voit käyttää etäisyysanturia liikkeen havaitsemiseen ja käynnistää sen avulla vekottimen liikkeen.
teacher-more-build

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - fi-fi

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - fi-fi

Muut ohjelmat

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Määritä kohdealue (esim. tietty ympäristö tai lelu). Tämä tarjoaa oppilaille valmiin kontekstin ja hioo heidän ajatusprosessiaan.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Pyydä tiimejä lisäämään vähintään yksi sensori lopulliseen malliinsa. Anna heidän itse valita sopiva sensori.
 • Pidä tämä oppitunti kaksi kertaa peräkkäin sillä rajoituksella, että oppilaat eivät saa käyttää edellisellä oppitunnilla keksittyjä ideoita.
 • Tehkää kielitaitolisätehtävä.

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen toimintaa.
 • Oppilaat osaavat kuvailla esineen ominaisuuksia, sen hyötyjä ja selittää mihin niitä tarvitaan.
 • Oppilaat osaavat laatia tehokkaita argumentteja.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Osaan kuvailla esineen toimintaa
 • Keltainen palikka: Osaan kuvailla yksityiskohtaisesti esineen toimintaa ja kertoa, mihin sitä voi käyttää.
 • Violetti palikka: Pystyn vakuuttamaan jonkun siitä, että olen keksinyt maailman siisteimmän jutun.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Järjestäkää koko koulun vekotinmessut, jossa tiimit kertovat ideoistaan aidon yleisön edessä. Valitkaa koko koulun paras vekotin!
 • Järjestäkää ideoiden markkinointikilpailu. Valitse osa oppilaista esittämään yrittäjiä ja toiset sponsoreita. Vaihtakaa tämän jälkeen rooleja.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Opetus ja koulutus (opettaminen)
 • Media ja viestintä (mediatekniikka)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kehittävät viestintätaitojaan ja harjoittavat niitä

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (7-9lk):

 • oman työn suunnittelu
 • luovien ratkaisujen löytäminen
 • argumentointi

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 (7-9lk):

 • Mielipiteen ilmaiseminen rakentavasti
 • Toimiminen esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Monilukutaito L4 (7-9lk):

 • Monipuolinen viestintä

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (7-9lk):

 • myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • yhteistyötaidot
 • työprosessit

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (7-9lk):

 • yhteistyötaidot
 • osallistuminen
 • oma-aloitteisuus

Äidinkieli T1: Erilaisissa viestintäympäristöissä toimiminen
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Käsityö T1: Oma suunnittelu, ideointi, tutkiminen ja kokeileminen
Käsityö T3: Innovaatioiden kehittäminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.