BricQ Motion Prime

Frispark

Dommeren blåser i fløyten ... Frispark! Spilleren får et frispark. Hva skal til for å kunne score hver gang?

30–45 min.
Middels
6.–8. trinn
Hybrid
U3L4.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Sørg for at du har tatt for deg Newtons tre bevegelseslover i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U3L4.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om kreftene som hjelper en fotballspiller med å score et mål.
 • Still spørsmål som:
  • Hva skjer når en fotballspiller sparker en ball? (Foten som sparker, overfører kinetisk energi [dvs. bevegelse] til ballen. Massen [dvs. vekten] til spillerens fot og hastigheten [dvs. farten] til sparket avgjør hvor langt ballen kommer til å bevege seg.)
  • Hva gjør fotballspillere i stand til å sparke ballen i forskjellige retninger? (Vinkelen på fotballspillerens fot idet den treffer ballen avgjør retningen til ballen.)
 • Hva får ballen til å stoppe? (Friksjon fra luftmotstand og fra overflaten ballen ruller på, som gresset, kommer til å stoppe ballen.)
 • Fortell elevene at de skal bygge en mekanisk sparkende fot, en keeper og en stolpe.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene jobbe parvis for å bygge frisparkmodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Denne modellen bør bare ta 15–20 minutter å bygge. Når de er ferdige med å bygge, må elevene prøve modellene.
 • Fortell elevene at de nå skal utføre de tre eksperimentene som finnes i elevmaterialet.

Eksperiment 1:

 • Be elevene trekke tilbake vektstangen på modellene, plassere ballen på straffemerket og deretter slippe vektstangen.
 • Ballen skal treffe det nedre målet.

Eksperiment 2:

 • Be elevene bytte ut den røde skoen med den gule.
 • Be dem om å forutsi vinkelen til ballen når vektstangen trekkes tilbake og slippes. Be dem registrere hypotesene på elevarkene. (Lærerstøtte- Ytterligere ressurser)

Eksperiment 3:

 • Nå ber du dem om å bytte den gule skoen med den lilla.
 • Be elevene om å forutsi og registrere vinkelen på ballen på nytt idet vektstangen trekkes tilbake og slippes.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har observert i gruppene.
 • Still spørsmål som:
  • Hvorfor skjøt den horisontale sparkemekanismen ballen oppover da du erstattet den røde skoen med de gule og lilla skoene? (Disse skoene har et skråplan. Når de treffer ballen, rettes kraften [dvs. den enorme kraften] alltid vinkelrett [dvs. med en høyrevendt vinkel] mot overflaten.)
  • Hva heter kraften når ballen forlater foten til fotballspilleren, etter at den er sparket? (Denne kraften kalles en «kraftvektor». Den beskriver hvor mye kraft som brukes i en bestemt retning.)

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis du har nok tid, ber du elevene om å utforske hvordan de utmanøvrere keeperen. En elev kan klargjøre keeperen mens den andre velger den beste skoen for å score et mål. La ballen gå i mål selv om den skytes høyt i målet.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Start egenvurdering.
 • Bruk de vedlagte vurderingsrubrikkene til å forenkle prosessen.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvordan kreftene som virker på et objekt i en bestemt retning, kan endre bevegelsen.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg kan, med litt hjelp, beskrive hvordan krefter som virker på et objekt, kan endre bevegelsesretningen.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hvordan krefter som virker på et objekt, kan endre bevegelsesretningen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare| hvordan krefter som virker på et objekt, kan endre bevegelsesretningen.

Partilbakemelding

 • Oppmuntre elevene til å vurdere klassekameratene sine ved å:
  • Bruke klosseskalaen ovenfor for å vurdere hverandres arbeid
  • Presentere ideene og gi konstruktiv tilbakemelding
45400-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Minn elevene på å telle hullene i bjelkene og platene for å hjelpe dem med å plassere klossene riktig.
 • Hvis de etter 20 minutter bare har bygget fotballspilleren og skoene, får du dem til å fortsette med eksperimentet ved hjelp av hendene som et mål.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Oppmuntre elevene til å starte med å utforske bare de røde og lilla fotballskoene
  Øk vanskelighetsgraden ved å:
 • Be elevene omplassere eller endre formen på skoen for å score til siden for keeperen (dvs. til venstre eller høyre hvis keeperen er plassert i midten av målet)

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene måle hvor høyt ballen går og distansen den tilbakelegger med de lilla og gule skoene. Deretter ber du dem om å beregne forholdet mellom høyde og distanse (f.eks. hvis ballen går 10 cm høyt og tilbakelegger en 46 cm distanse [horisontalt], blir det 10/46 = et forhold på 5:23).

MAT0007 – representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforsk hvordan kraftvektorer og den resulterende bevegelsen til to kolliderende objekter hjelper en fotballspiller med å skyte en ball høyt eller lavt for å score et mål
 • Utforsk hvordan formen på et skråplan/en skråkile kan endre retningen til en ball.
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.