BricQ Motion Essential

Hinderløype for hund

Bygg en hinderløype for hunder! Beskriv skyv- og trekkreftene som er til stede. Denne leksjonen vil bidra til å gjøre elevene kjent med innholdet i LEGO® Education BricQ Motion Essential settet. Vi anbefaler at du bruker litt tid før leksjonen til å vise elevene hva som er under det hvite brettet, og til å forklare at klossene er sortert etter farge. Elevene finner bøkene med byggeinstruksjoner under brettet. De trenger bare bok «A» for dette emnet.

30–45 min.
Nybegynner
Barnehage–2. trinn
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. skyv- og trekkrefter) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Start en liten diskusjon om hunder.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan trener du en hund?
  • Hvilke typer hindre så du i videoen?
  • Hvordan reagerte hundene på dem?
 • Fortell elevene at de skal bygge en hinderløype for hunder. Forklar at de ikke vil få byggeinstruksjoner, men i stedet bør bruke bildet på side 1 i sine instruksjonsbøker som veiledning. Fortell dem at hver gruppe:
  • Kan kopiere modellene de ser på bildet på side 1 i instruksjonsbok «A», endre dem, eller utforme sine egne hindringer.
  • Hver gruppe bør lage minst 3 forskjellige typer hindringer som hundene kan løpe gjennom, over, under eller rundt.
 • Avslutt diskusjonen ved å dele ut et LEGO® Education BricQ Motion Essential sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 20 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å utforme og bygge en hinderløype for hunder.
 • Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne leksjonen. Elevene kan imidlertid bruke bildet på side 2 i instruksjonsbok «A» som inspirasjon. De kan også utforme sine egne modeller.
  • Merk: Det er ikke nok elementer til å bygge alle modellene på inspirasjonsbildet samtidig.
   -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdige med å bygge, kan du oppfordre dem til å stille opp hindrene og føre hundene gjennom løypen.
U1L1.03.png

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan beveger hunden seg gjennom hinderløypen? (f.eks. skyv/trekk, opp/ned, over/under, gjennom, på tvers, rundt.)
  • Hvilke hinderet krever et skyv? (f.eks., i «hente»-hinderet trekker du fjæren tilbake for å skyve og skyte ut ballen.)
  • Hvilke hindre krever trekk? (f.eks., i «hundeslede»-hindre der hundene trekker sleden sammen.)
  • Har du sett noen andre skyv- og trekkrefter i dag?

Utdype

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Be elevene fortsette med å finne opp og bygge flere hindre.
 • Hvis du har nok tid, ber du gruppene kombinere alle modellene for å lage en større hinderløype.
 • Be elevene demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp på arbeidsstasjonene.
 • Minn elevene på at de må sjekke om det ligger elementer på gulvet, og eventuelt legge dem tilbake der de hører hjemme.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Oppmuntre elevene til å utforske modellenes bevegelse mens de bygger. Be dem forklare hvilke deler som skyver andre.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive skyv- og trekkreftene som er til stede i en hinderløype.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel: 
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte: 
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan forklare hva «skyv» og «trekk» betyr. 
  • Blå:  Jeg vet at jeg kan forklare hva «skyv» og «trekk» betyr. 
  • Lilla: Jeg kan forklare hva «skyv» og «trekk» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen. 
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som: 
  • Jeg syntes det var bra at du ... 
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Inspirasjonsbildet på side 2 i instruksjonsbok «A» viser 7 modeller for smidighetstrening og 2 dekorative modeller.
 • Vis elevene hvordan de bruker klosseskilleren til å fjerne klosser som sitter fast.
U1L1.02.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne hver gruppe spesifikke hindre de skal bygge: vippehusken og rund tredemølle er gode modeller å begynne med, fordi disse mekanismene legger vekt på å skyve og trekke

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Utfordre elevene til å utforme enda flere hindre, inkludert deler som beveger seg, spinner, vipper eller ruller
 • Hvis det finnes erfarne byggere, kan du velge et tilfeldig element og be dem om å finne en måte å bruke det i en modell på

Flere ideer

Flere ideer til norskundervisningen (merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av språkferdigheter ber du elevene skrive et kommentatormanus som forklarer hvordan hunden løper gjennom hinderløypen.

NOR0204 – skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Bli kjent med å bruke dette settet til å bygge modeller
 • Utforske hvordan skyv og trekk påvirker bevegelsen til et objekt
 • LEGO© Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.