BricQ Motion Essential

Reis deg og dans

Reis deg og dans! Utforsk hvordan forskjellige tannhjul skyver hverandre og endrer dansernes dreiehastighet i en morsom dansekonkurranse.

30–45 min.
Nybegynner
Barnehage–2. trinn
Hybrid
U1L2.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
  • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. skyv- og trekkrefter) i en tidligere leksjon.
  • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U1L2.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilke krefter som beveger tannhjul.
 • Be elevene beskrive tannhjul:
  • Hvordan ser de ut? (f.eks. runde, med mange tenner rundt kanten)
  • Hvordan begynner de å snu? (f.eks. med kraft, som ved skyving)
  • Hvordan kan de snu? (f.eks. med klokken, mot klokken eller rundt)
 • Fortell elevene at de skal bygge et bevegelig dansegulv med tannhjul, en DJ-minifigur som skal skyve tannhjulene og minifigurdansere.
 • Slå opp på side 4 i instruksjonsbok «A». Vis siden til elevene dine, og forklar hva et sidetall er og hvorfor det er viktig. Forklar at byggetrinnene er nummerert og at de bør gjøres i rekkefølge. Forklar at hvert trinn viser hvilke LEGO® elementer som trengs, og at tallet med en «x» viser hvor mange av det avbildede elementet de trenger for det trinnet. Bla raskt gjennom instruksjonene og vis elevene hvor de slutter å bygge.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 20 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge modellen Reis deg og dans. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdig med å bygge dansegulvet, ber du dem utforme og legge til minifigurdansere i tannhjulene.
 • Nå ber du dem om å leke «Frys-dansen».
  • Sett på litt dansemusikk.
  • Start modellens bevegelse ved å skyve den svarte platen på det lilla tannhjulet (dvs. DJ-ens platespiller).
  • Be elevene om å stoppe danserne sine når musikken stopper.
  • Stopp musikken.
  • Spill av musikken.
  • Gjenta flere ganger.
  • Be elevene prøve å dreie tannhjulene i forskjellige retninger.
  • Hvordan får de tannhjulene til å dreie raskere eller langsommere?

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.
 • Spør elevene hva de observerte rundt bevegelsen av tannhjulene. Sørg for å ta for deg disse punktene:
  • Hvis man dreier tilkoblede tannhjul på forskjellige måter, beveger de seg med eller mot klokken.
  • Et lite tannhjul som skyver et stort tannhjul fører til at det store tannhjulet beveger seg langsommere (dvs. girer ned).
  • Et stort tannhjul som skyver et mindre tannhjul fører til at det mindre tannhjulet beveger seg raskere (dvs. girer opp).
  • Når du kobler til to tannhjul av samme størrelse, beveger de seg med samme hastighet.
  • For at to tannhjul skal kunne bevege seg i samme retning, må det være et annet tannhjul i midten. Dette kalles et mellomhjul.

Utdype

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Be elevene bygge om dansegulvene sine og eksperimentere med å flytte tannhjulene til forskjellige posisjoner.
 • Hvis du har nok tid, ber du elevene om å fullføre elevarket (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser). Her angir de de raske og langsomme tannhjulene.
 • Gi elevene fem minutter til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Under byggingen kan du oppfordre elevene til å diskutere hva som skjer med tannhjulene og bevegelse.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive skyvkreftene som er til stede i modellen.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive hva «skyv» betyr.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hva «skyv» betyr.
  • Lilla: Jeg kan forklare hva «skyv» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Det bør ikke ta lenger enn 20 minutter å bygge modellene. For grupper som ikke er ferdig med å bygge, kan du pare hver elev med en elev fra en gruppe som har fullført modellen.
 • Elevene kan bruke trekantene som er trykt på tannhjulene til å telle omdreiningene, og forklare hvorfor tannhjulet beveger seg raskere eller langsommere.
 • Når et stort tannhjul skyver et lite tannhjul, kan elevene følge trekantene på det lille tannhjulet for å telle antall rotasjoner i forhold til det store tannhjulet.
 • Vis elevene hvordan de bruker kileenden av klosseskilleren til å lirke tannhjulene fra platespillerne.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å starte med å utforske bevegelsen til bare én danser og to tannhjul

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Oppmuntre elevene til å plassere én minifigurdanser på et stort tannhjul og én minifigurdanser på et mindre tannhjul, og deretter observere de forskjellige hastighetene til hver danser
 • Still spørsmål som:
  • Hvor mange ganger roterer hver danser?
  • Hvilken danser gjennomfører flest rotasjoner?
 • Utfordre elevene til å lage en synkronisert danserutine.
  • Hvordan kan de få begge danserne til å bevege seg i samme retning?

Flere ideer

Flere ideer til matematikk (merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å bygge representasjoner av brøkdeler oppå de store tannhjulene ved bruk av LEGO® klosser. De kan gjøre dette ved å telle knotter og legge til klosser for å vise en halvdel eller en fjerdedel.

MAT0007 – logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling CONTENT.1.G.A.3

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforske hvordan det å skyve på et objekt kan endre hastigheten eller retningen på bevegelsen, og starte eller stoppe bevegelsen
 • Forstå at objekter skyver på hverandre ved berøring, og at dette kan endre bevegelsen
 • Utforske hvordan tannhjul i forskjellige størrelser skyver hverandre, og får dem til å bevege seg raskere eller langsommere
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)
 • Dansemusikk (eget valg)

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.