BricQ Motion Essential

Skyvebilløp

Bygg en fjærbelastet utskytningsrampe og en bil med avtagbar brems for å utforske skyv- og trekkrefter, og effekten av friksjon.

30–45 min.
Middels
Barnehage–2. trinn
U1L3.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. skyv, trekk, friksjon, måle distanse) i en tidligere leksjon.
 • Lag en bilbane ved rydde plass på et jevnt gulv på minst 1 meter, der elevene kan teste bilene sine. Bruk maskeringsteip til å markere startstreken.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still disse spørsmålene før du viser videoen:
  • Hvordan får du en bil til å bevege seg uten å bruke en motor?
  • Har du hørt om et skyvebilløp?
 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U1L4.EngageThumnail.png
 • Start en diskusjon om kreftene elevene la merke til i skyvebilløpet som vises i videoen.
 • Hvis elevene trenger litt veiledning, kan du hjelpe dem ved å spørre:
  • Hva fikk bilene til å bevege seg raskt eller sakte? Skyvstyrke, bakker, friksjon.
  • Hva skjer hvis personene slipper bilen? Den ville fortsette å rulle.
  • Hva kan bremse ned en bil? En bremse, friksjon.
 • Fortell elevene at de skal bygge en skyvebil og fjærbelastet utskytningsrampe.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge skyvebilmodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når studentene er ferdige med å bygge, ber du lagene om å plassere utskytningsrampene på startstreken.
 • Be elevene om å måle tilbakelagt distanse hver gang bilen har kjørt. De kan bruke en linjal eller andre fysiske objekter til å måle distansen.
 • Gi elevene disse instruksjonene for testutfordringen:
  • Skyv eller trekk fjæren fremover og hold den på plass. Nevn at dette trekker fjæren tilbake og endrer formen.
  • Plasser bilen ved siden av minifiguren.
   *Tips: Bilen går lengst hvis du ruller den tilbake slik at den berører den gule skyveklossen, før du slipper fjæren. Vis dette til elevene dine.
  • Slipp fjæren og se at bilen beveger seg.
  • Prøv å skyv med den gule bremsen på, fjern den deretter og se hvor langt bilen går uten bremsen.
  • Mål tre forsøk med og uten bremsen. Plasser en ny minifigur med et rutete flagg ved bilens stoppested etter hvert forsøk. Hvis den forrige distansen slås, flytter de minifiguren for å markere det nye stoppepunktet. Ellers lar du den bare være der den er.
 • Elevene kan registrere resultatene av forsøkene på elevarket (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser).

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.

 • Still spørsmål som:

  • Hva la du merke til om hvordan bremsen påvirket hvor langt bilen beveget seg?
   Forklar at bremsen presser mot hjulet på bilen og bremser farten.
   Gulvet skyver også mot hjulet. Disse kreftene kalles «friksjon».
  • Hvorfor tror du bilen tilbakela større distanse i noen av forsøkene enn i andre?
  • Hva la du merke til om skyving som en kraft?
 • Be elevene om å se på pilene på utskytningsrampen.

  • Hvorfor er det to piler på utskytningsrampen?
  • Hva indikerer de (dvs. skyv/trekk)?
 • For å forklare friksjon ytterligere ber du elevene vinke hendene i luften. Forklar at det er enkelt fordi det er lav friksjon. Be dem dra hendene over pultene sine. Forklar at jo hardere de presser ned, jo vanskeligere er det å bevege hendene. Det er fordi det er høy friksjon. Bremsen på en bil fungerer på samme måte.

Utdype

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Be elevene om å stille opp alle utskytningsrampene og gjennomfør et skyvebilløp. Hvilken bil tilbakelegger størst distanse? Hvorfor?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvordan ulike krefter påvirker hvordan et større skyv eller trekk får ting til å øke hastighet eller bremse ned.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Lilla: Jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Dette er en utfordrende modell. Hvis du ser at elevene gjør feil, kan du påpeke dem slik at feilene ikke blir verre når de fortsetter. De fleste elevene bør klare å bygge utskytningsrampen på 20 minutter. Det er best at elevene slutter å bygge etter 20 minutter, slik at de har tid til å eksperimentere. Hvis de ikke er ferdige med å bygge bilen, kan de skyve en markør eller en papirkule.
 • Bygg denne modellen selv, før du begynner leksjonen. Bruk den som et eksempel for å tydeliggjøre for elevene hvordan modellene skal fungere.
 • Når du starter bilen:
  • Én partner skal skyve fremover på den gule pilen og holde utskytningsrampen på plass.
  • Den andre partneren plasserer bilen ved siden av minifiguren. For å maksimere overføringen av energi sørger du for at bilen berører klossen som skyver den.
  • Slipp fjæren for å starte bilen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene øve på å skyve bare bunnen av bilen, uten den gule boksen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Utfordre elevene til å gjenoppbygge utskytningsrampen, ved å endre plasseringen av fjæren for å se om det forbedrer ytelsen til utskytningsrampen (dvs. trenger utskytningsrampen en fjær?)
 • Utfordre elevene til å utforme nye biler som ruller enda lenger

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å bruke ulike måleenheter til å registrere distansen bilen tilbakelegger, og sammenligne dem. De kan for eksempel måle hvor langt bilen deres kjører ved bruk av LEGO® klosser, LEGO knotter, sko eller en annen kreativ måleenhet.

MAT0002 – måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforske og forklare hvordan kraft og friksjon kan endre hastigheten til et objekt og påvirke tilbakelagt distanse i et skyvebilløp
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)
 • Tommestokk (én per gruppe)

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

Matematikk etter 3.trinn – MAT0003:

 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.