BricQ Motion Essential

Bobsleigh

Publikum jubler når bobsleighene fyker ned den islagte banen! Hva skiller vinneren fra de andre utøverne?
Ta på deg hjelmen, og gjør deg klar til å kjøre en bobsleigh for å finne det ut!

30-45 min.
Middels
3.-4. trinn
U2L4.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg hvordan du utvikler hypoteser i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L4.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilke krefter elevene har sett i aksjon, når de har kjørt akebrett eller sett bobsleigh på TV.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilken kraft får bobsleighen til å bevege seg? (Skyve)
  • Hva annet får bobsleighen til å bevege seg? (Tyngdekraften er kraften som trekker massen ned. Jo mer masse et objekt har, jo raskere vil det bevege seg. Dette kalles «kraftmoment». Kraftmomentet gjør at et objekt i bevegelse holder seg i bevegelse lenger, eller gir det mer kraft. Hvis du for eksempel legger til masse, får du større kraftmoment. Og dette gjør at bobsleighen glir lenger.)
 • Fortell elevene at de skal bygge en bobsleigh og islagt bane, og deretter utforske hvordan de kan få bobsleighen til å bevege seg lenger ved å øke massen.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge bobsleighmodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Be gruppene om å slutte å bygge etter 20 minutter eller når alle gruppene i alle fall har bygget bobsleighen og vektene, og de har fullført den islagte banen opp til trinn 23 på side 51 i instruksjonsboken.
 • Be elevene teste den islagte banen med minifigurene og bobsleighen. Be dem holde bobsleighen ved det lilla merket øverst på den islagte banen, og slippe den. Grupper som var i stand til å fullføre den islagte banen og utskytningsrampen, kan dreie håndtaket for å starte bobsleighen.
 • Be dem bruke en tommestokk til å måle tilbakelagt distanse fra bunnen av den islagte banen. Be dem om å registrere distansen på elevarkene eller i diagrammet i naturfagsbøkene.
 • For å sikre rettferdig testing ber du elevene om å gjenta testen tre ganger, og bruke mellomverdien som den endelige målte distansen. Be dem plassere en kloss ved siden av tommestokken for å markere tilbakelagt distanse fra hvert løp.
 • Hvis elevene ikke allerede har bygget utskytningsrampen, og hvis det er nok tid, kan du be dem om å gjøre det nå.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene og start en gruppediskusjon om hva de har observert.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilken kraft fikk bobsleighen til å skli nedover den islagte banen? (Tyngdekraften.)
  • Hvilke andre variabler kan bidra til at bobsleighen sklir raskere og lenger ned i den islagte banen? (Et godt skyv i starten hjelper, og en tyngre bobsleighen har overtaket. En glatt bunn på bobsleighen og en glatt islagt bane reduserer friksjonen).
 • Be elevene holde minifigurene i den ene hånden og de to tilkoblede svarte klossene i den andre.
  • Spør dem hva som er tyngst (dvs. har mer masse) og som glir lengst.
  • Be elevene bruke en kloss til å markere hypotesene og deretter teste for å se om de hadde rett.
 • Be dem bruke en tommestokk til å måle tilbakelagt distanse og til å fylle ut diagrammene sine.
 • Be dem ta den vektede klossen og sammenligne den med de svarte klossene de nettopp har testet.
  • Be elevene bruke enda en kloss til å markere hypotesene og deretter teste for å se om de hadde rett.
 • Still følgende spørsmål:
  • Hvordan er dette ulikt? (Vekt/masse)
  • Hvordan er dette likt? (Volum, farge)
  • Kommer den til å tilbakelegge større distanse? (Det bør den gjøre. Hvis overflaten ikke er jevn, skapes det imidlertid mer friksjon. Dette fører til at bobsleden tilbakelegger kortere distanse.)
U2L4.01.png

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere eksperimentene sine.
 • Still spørsmål som:
  • Kjente du igjen noen mønstre i bevegelsen til bobsleighen ettersom du endret massen? (Den tyngste massen gled lengst.)
  • Kunne dere forutsi hva som kom til å skje videre?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Oppmuntre dem til å utforske modellens bevegelse mens de bygger den. Still spørsmål som:
  • Kan du finne håndsveiven?
  • Hva skjer når du dreier den?
  • Hvor mange svinger må til for å vippe over toppen av den islagte banen?
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive mønsteret i bevegelsen til et objekt og hvordan dette mønsteret kan brukes til å forutsi fremtidig bevegelse.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan gjenkjenne et mønster i bobsleighens bevegelse.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan gjenkjenne et mønster i bobsleighens bevegelse.
  • Lilla: Jeg kan gjenkjenne et mønster i bobsleighens bevegelse, bruke dette mønsteret til å forutsi fremtidig bevegelse, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Lærertips

Modelltips

 • Elevene trenger en jevn overflate på minst én meter for å kunne teste modellene. Ideelt sett bør alle teste på samme overflate fordi resultatene vil variere på treoverflater, fliser, papir, teppe og så videre. Dette er på grunn av forskjellene i friksjonskoeffisienten.
 • Elevene bør bruke et stykke teip for å merke et sted eller identifisere et merke på bordet eller gulvet som de kan bruke til å justere den islagte banen. Dette sikrer at den forblir i samme posisjon hver gang de tester.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene arbeide med bare bobsleighen og den vektede klossen (dvs. ikke bygge forbi trinn 23 på side 51)

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Be elevene om å bygge noe som vil få bobsleighen til å tilbakelegge større distanse (f.eks. en tyngre bobsled, noe som kan redusere friksjonen [f.eks et hjul], en høyere islagt bane, noe som skyver fra på toppen av banen)
 • Utfordre elevene til å utforme og bygge noe som kan starte bobsleighene med et løpende skyv på toppen av den islagte banen.
  • I bobsleighkonkurranser optimaliserer vinnerne sin masse, og starter med det sterkeste, raskeste skyvet på toppen av banen. Etter at elevene har lært om masse, kan de prøve å lage noe som gir et sterkt skyv og får bobsleighene til å tilbakelegge enda større distanse.

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å veie de forskjellige bobsleigh-konfigurasjonene. Be dem lage et diagram der den vertikale aksen er vekten av de forskjellige bobsleighene og den horisontale aksen er tilbakelagt distanse. Be dem gjenta hver test 5 ganger og deretter plotte resultatene på diagrammene ved hjelp av en prikk. Start en diskusjon om hvor mye variasjon de observerte og forholdet mellom vekt og tilbakelagt distanse.

MAT0003 – bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforske hvordan tyngdekraften påvirker bevegelsen til bobsleighene basert på masse
 • Observere et mønster og utvikle hypoteser
 • Forstå forskjellen mellom masse og volum
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)
 • Maskeringsteip
 • Tommestokker (én per gruppe)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Matematikk etter 7.trinn – MAT0007:

 • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.