BricQ Motion Essential

Straffekast

Utforsk bevegelsen til en basketball når du treffer med et trepoengskast. Treffer du perfekt hver gang?

30–45 min.
Middels
1-4 Klasse
Hybrid
U2L3.01.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg måter dere kan gjenkjenne mønstre på i bevegelse, i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilke krefter elevene har sett i aksjon når de spiller sport som basketball eller volleyball.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke*(n)* kraft/krefter får ballen til å bevege seg? (Skyve/trekke.)
  • Hvilken kraft får ballen til å komme ned igjen? (Tyngdekraften.)
  • Hva er en «trepoenger»? (En «trepoenger» er alle kast utenfor trepoengslinjen som treffer kurven.)
 • Fortell elevene at de skal bygge en basketballmodell som de skal bruke i eksperimenter, for å gjenkjenne et mønster i bevegelsen til en ball.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Be elevene jobbe parvis for å bygge straffekastmodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.

Eksperiment 1:

 • Be elevene teste modellene for å se om de kan score poeng med modellen satt til svingposisjon 1, kasteavstand 2 og kurvhøyde 1 på de blå nummererte flisene.
 • Be dem om å registrere resultatet på elevarkene (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser).
  • Nå ber du dem prøve å score igjen ved å øke kasteavstanden til posisjonene 4, 6 og 8.
  • Minn dem på å registrere resultatene av hver test.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har lært.
 • Still spørsmål som:
  • Når var kraften balansert/ubalansert? (Når kastearmen er stille, er kraften balansert. Når kastearmen slippes, faller den vektede klossen, og kraften på ballen blir ubalansert. Kraften forblir ubalansert til ballen og kastearmen har sluttet å bevege seg.)
  • Hva får den vektede klossen til å falle? (Tyngdekraften.)
  • Hvorfor kunne du score hver gang når kurvhøyden ble satt til posisjon 1?
  • Hva tror du ville ha skjedd hvis du økte høyden på kurven?

Eksperiment 2:

 • Nå ber du elevene om å sette høyden på kurven til posisjon 2 og prøve å score med kasteavstander satt til posisjonene 2, 4, 6 og 8.
  • Be dem registrere resultatene av hvert forsøk i den andre kolonnen i tabellen på elevarkene.
  • Oppmuntre dem til å forutsi hvor langt unna de vil være i stand til å score hver gang de endrer kurvhøyden. Merk hypotesene i tabellen med en «X».
  • Hvis de fullfører kolonnen, eller ikke lenger kan score et poeng, ber du dem om å heve høyden på kurven til posisjon 3, 4 osv. og deretter fortsette med å registrere resultatene i tabellen, helt til de ikke lenger kan score.

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan gjennomgå og diskutere eksperimentene sine.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke mønstre gjenkjente du i bevegelsen til ballen ettersom avstanden endret for hver kurvhøyde? (Etter hvert som avstanden og høyden økte, ble det vanskeligere å score en kurv.)
  • Hold opp bordet og se deg rundt i rommet. Hvordan er bordet ditt sammenlignet med resten av klassen?
  • Kunne dere forutsi hva som kom til å skje videre?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.
U2L3.01.png
 • Visste du at LEGO gruppen nå lager noen LEGO® elementer av plantebasert plast? Elementer som trær, blader, dragevinger og basketballkurver er nå laget av bærekraftig sukkerrør. Innen 2030 vil alle LEGO elementer være laget av bærekraftige materialer.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive mønsteret i bevegelsen til et objekt og hvordan dette mønsteret kan brukes til å forutsi fremtidig bevegelse.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan gjenkjenne et mønster i ballens bevegelse.
  • Blå: Jeg kan gjenkjenne et mønster i ballens bevegelse.
  • Lilla: Jeg kan gjenkjenne et mønster i ballens bevegelse, bruke dette mønsteret til å forutsi fremtidig bevegelse, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Vis elevene hvordan de teller knottene på platene, for å hjelpe dem med å plassere klossene riktig. Påpek at de bør ta hensyn til hvor de to gule kastearmstøttene er plassert på den hvite platen.
 • Forklar at de røde akslingene indikerer variablene som kan justeres på modellen (dvs. kurvhøyde, kasteavstand og svingposisjon).
 • Nevn at avstanden mellom kurven og kastearmen kan økes ved å dreie sveivhåndtaket midt på modellen.
 • Påpek at snoren på ballen gjør at den forblir festet til modellen.
U2L3.01.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene prøve å score bare fra avstandsposisjon 2, 4 og 6.

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Be elevene endre svingposisjonen til 2, og deretter registrere observasjonene i en ny tabell
 • Be elevene om å sette kurvhøyden til 5 og utfordre dem til å endre modellene for å score en trepoenger fra hvilken som helst avstand mellom 1 og 8. Dette innebærer litt fribygging

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter og utforske konvensjonelle måleenheter, må elevene holde en linjal mot modellene når de endrer variablene.

MAT0003 – bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Observere og måle bevegelsen til et objekt for å gjenkjenne et mønster
 • Registrere data og bruke dem til å utvikle hypoteser
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Matematikk etter 7.trinn - MAT0007:

 • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.