Straffekast

Se spillet

 • Hvilke krefter ser dere når spilleren scoret et straffekast i videoen?
 • Hvilke(n) kraft/krefter får ballen til å bevege seg?
 • Hvilken kraft får ballen til å komme ned igjen?
 • Hva er en trepoenger?
U2L3.EngageThumbnail.png

Bygg banen

 • Instruksjonsbok «B», side 20–38
U2L3.01.png

Prøv det!

Eksperiment 1:

 • Sett svingposisjon til 1, kasteavstand til 2 og kurvhøyde til 1 på de blå nummererte flisene.
 • Prøv å score!
 • Registrer resultatet i grafen på elevarket.
 • Nå dreier du sveiven for å øke kasteavstanden til posisjon 4, 6 og 8.
 • Prøv å score, registrer poengsummene i tabellen.

Finn mønsteret!

Eksperiment 2:

 • Endre kurvhøyden og kasteavstanden til posisjon 2, og prøv å score.
 • Registrer poengsummen på elevarket.
 • Nå dreier du sveiven for å øke kasteavstanden til posisjon 4, 6 og 8.
 • Registrere poengsummene.
 • Hva så du?
 • Løft nå kurven til posisjon 3 og utfør eksperimentet på nytt.

Hva så du?

 • Hvilke krefter observerte du?
 • Så du noen mønstre?
45401-assessment.png