Coding Express Set

Toglyd

Utforske sekvenser og de blå, gule og hvite funksjonsklossene.

30–45 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
Train-sound-11

Engasjere

Spør barna om de har vært på en togstasjon.
Snakk med barna om det de så da de var der.

Still spørsmål som:

 • Hvordan visste du at toget ankom stasjonen? (Tog bruker fløyte når de ankommer, for å advare folk.)
 • Hva fikk toget til å bevege seg? (Tog bruker ulike typer drivstoff for å bevege seg, alt fra ved, elektrisitet, bensin og så videre.)
Train-sound-1

Fortell dem at de skal leke et tutende tog enda en gang!
Be barna om å stille seg opp på rekke og legge hendene på skuldrene til den som står foran seg, akkurat som forrige gang.

Forklar at når du sier «gult lys», så skal de lage en «tutelyd» og gå rundt i rommet.
Når du sier «blått lys», betyr det at toget trenger drivstoff. Da skal barna stanse og lage en «dryppe»-lyd for å fylle drivstoff på tanken.

Tips: Hvis barna er klare for en utfordring, gjør du leken litt vanskeligere ved å legge til de røde og grønne funksjonsklossene fra den tutende togleken dere lekte i forrige leksjon for nybegynnere.

Utforske

Be hver gruppe om å velge et byggekort og bygge en av modellene de ser (for eksempel, et piknikområde, en bensinstasjon, og tog).
Når barna har bygget ferdig, ber du dem om å arbeide sammen for å bygge et dobbelt spor (åtte skinnedeler er anbefalt).
La oss starte toget!

Bruk noen LEGO® DUPLO® figurer som passasjerer.
Fortell barna at passasjerene ønsker å dra fra piknikområdet og videre til bensinstasjonen.
Kan du hjelpe dem å komme til bensinstasjonen?

Forklare

Snakk med barna om funksjonsklossene.

Still spørsmål som:

 • Hvor plasserte du de(n) blå funksjonsklossen(e), og hvorfor?
 • Hvor plasserte du de(n) gule funksjonsklossen(e), og hvorfor? (Prøv å knytte dette med Engasjere-diskusjonen – en fløyte er en advarsel.)
 • Kan du beskrive togreisen? (det vil si, toget kjørte fra ... og passerte ... og stanset ved ...)

Utdype

Oppmuntre barna til å bygge et litt lenger spor og lage flere stoppesteder.
Vekk interessen ved å bruke alle funksjonsklossene på riktige plasser.

Still spørsmål som:

 • Hva skjer når toget kjørte over den hvite klossen?
 • Tenk på hvordan du plasserte funksjonsklossene og modellene langs sporet.

Kan du beskrive togreisen?

Den hvite funksjonsklossen slår toglyset på og av. Skriv ut tunnelbildet og plasser det over sporet (se sidepanelet for et eksempel). Plasser de hvite funksjonsklossene på begge sidene av tunnelen, og be barna om å se hva som skjer når toget kjører gjennom den.

Train-sound-2
Train-sound-3

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

 • Se på relasjonen mellom årsak og virkning
 • Sekvenser av tall eller hendelser
 • Observere og beskrive objekter og hendelser
 • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Forstå funksjonen til funksjonsklossene
 • Bruke funksjonsklosser til å fullføre oppgaver
 • Definere togreisen (sekvenser)

Maks seks barn

Settet Kodingekspressen (45025)

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.