Min XL-verden

En hjelpende hånd

I Regnbuebyen liker folk å hjelpe hverandre!

0–30 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
45028_lesson-5

Forberede

• Sørg for at du har besøkt www.LEGOeducation/start og sett Min XL verden kom-i-gang videoene.
• Se videoen øverst til høyre på denne siden, for å få oversikt over denne leksjonen.
• Velg inspirasjonskortene du trenger for leksjonen.
• Sett opp et område i klasserommet, som gjør det mulig for barna å enkelt bygge og rollespille med modellene sine.

Engasjere (5 min)

(5 minutter)

Vis barna inspirasjonskortet til gården, og les denne korte historien høyt.

Det er tid for innhøsting! Wei og foreldrene hans er superopptatt med arbeid på gården. Heldigvis har han mange venner som gjerne vil hjelpe. I dag skal Zoe, Xavier og Xaviers bamse hjelpe til med å plukke alle eplene fra epletrærne. Victor skal hjelpe Wei med å stable høy i låven.

Uma og Yasmin har tatt med seg en deilig lunsj til alle.* Legg til rette for en liten diskusjon om å hjelpe andre.
Still spørsmål som:

 • Har du, eller foreldrene dine noen gang hjulpet andre mennesker, eller fått hjelp av andre? Hva skjedde?
 • Kan du tenke på noen måter du kan hjelpe andre?

Utforske (10 min)

(10 minutter)

Si til barna at de skal bygge en situasjon som viser at noen får hjelp.
Be dem å jobbe parvis, for å bygge situasjonen der de hjelper noen.
De kan bruke fantasien sin til å lage en ny modell, eller bruke eksemplene nedenfor som veiledning.
Når alle har bygget ferdig, samle modellene på ett sted, så barna kan se hva de andre har laget.

Forklare (5 min)

(5 minutter)

Samle barna. Be dem bytte på å presentere sine modeller, og rollespille sine situasjoner, ved hjelp av LEGO® DUPLO® figurer.
Snakk om noen av måtene folk hjelper hverandre på, og hvorfor det er viktig.
Be barna tenke på hva de har bygget, og legg til rette for en diskusjon ved å stille veiledende spørsmål, som:

 • Hvorfor er det viktig å hjelpe andre?
 • Hvorfor trenger folk hjelp noen ganger?
 • Hvordan følte du deg etter at du hjalp noen, eller ble hjulpet av noen andre?

Utdype (20 minutter, valgfritt)

(20 Minutter, Valgfritt)

Oppfordre barna til å bygge en gave til hver av LEGO® DUPLO® figurene som tilbød seg å hjelpe til i situasjonene deres. Forklar at gavene skal være nyttige, og kanskje til og med være noe LEGO® DUPLO® figurene kan bruke for å hjelpe andre mennesker.
Før de begynner å bygge, kan du oppfordre barna til å diskutere hva gavene kan være.
Still veiledende spørsmål, som dette, for å støtte barnas bygging:

 • Kan du tenke på noe som ville være veldig nyttig når du skal hjelpe andre mennesker?

Evaluere (Gjennom hele leksjonen)

(Pågår gjennom hele leksjonen)

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de:

 • Deltar som en del av klassen, føler seg akseptert, og får en følelse av tilhørighet
 • Bruker kreativiteten til å løse enkle problemer, og viser evnen til å ta valg

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne én modell til hvert par som de skal bygge
 • Ha leksjonen med en mindre gruppe (dvs. 3-4 barn) og gi mer støtte med byggingen

Øk vanskeligheten ved å:

 • Oppmuntre barna til å bruke LEGO® DUPLO® klosser for å skape flere situasjoner hvor noen trenger hjelp

Utvidelse (Dette vil strekke seg utover 20-minutters leksjonen)

(Dette vil strekke seg utover den 20-minutters leksjonen)

FLERE IDEER TIL NORSKUNDERVISNINGEN
Be hvert par bruke sine modeller og LEGO® DUPLO® figurer til å presentere en "hjelpehistorie" for hele klassen/gruppen, som inkluderer en skikkelig begynnelse, hoveddel og slutt.

My-XL-World_Appendix-6
My-XL-World_Appendix-7

Lærerstøtte

Barna kommer til å
Forstå hvor viktig det er å hjelpe menneskene rundt seg
Forstå hvordan de kan hjelpe folk

Min XL-verden
Inspirasjonskort

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.