Settet SPIKE™ Prime

Montere en avansert kjørebase

Ha fokus på samarbeid for å bygge og presentere en sterk og konkurranseklar kjørebase.

90-120 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (10 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (30 min.)

 • Be elevene om å arbeide i lag på fire for å bygge den avanserte kjørebasen.

  ▷ Hvert lagmedlem er ansvarlig for én av de fire byggeinstruksjonene.

 • Når alle på laget har fullført byggingen, ber du dem om å arbeide sammen for å sette sammen sine individuelle modeller til den endelige modellen. Minn dem på at de kontrollerer kabeltilkoblingene og at de må være oppmerksom på kabelhåndteringen.
 • Be dem om å kjøre det første programmet for å teste kjørebasene.

4. Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om hovedfunksjonen til hver modell, og hvordan de kombinert utgjør en sterk kjørebase.

5. Utdype (40 min.)

 • Be elevene om å prøve resten av eksempelprogrammene for å finne ut hvordan den avanserte kjørebasen fungerer.
 • Be lagene om å presentere kjørebasene i tur og orden, og beskrive hvordan de monterte og programmerte dem.

  ▷ Hver elev må forklare hva de gjorde individuelt.

 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Bruk litt tid til å på å se videoer av konkurranseroboter i aksjon, og prøv å identifisere anbefalte fremgangsmåter. Bruk disse spørsmålene til å få elevene til å diskutere seg imellom om vellykkede lag og effektivt robotdesign:

 • Hva er gruppearbeid?
 • Hvorfor bør alle bidra på laget?
 • Hva utgjør en effektiv konkurranserobot?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Den avanserte kjørebasen
Denne avanserte kjørebasen bruker:

 • to store motorer for fremdrift
 • to middels motorer for å drive verktøy
 • to fargesensorer

Når hvert lag har montert sin kjørebase, ber du dem om å holde den i hendene og se godt på den.

Be dem om å beskrive funksjonene. Be dem late som de gir en kort presentasjon til en konkurransedommer (dvs., deg). Slike spørsmål kan hjelpe elever som sliter med å komme i gang:

 • Hvordan føles kjørebasen?
 • Hvordan er ditt design annerledes enn kjørebasen?
 • Hvorfor er modulær bygging nyttig?
 • Hvorfor støttes også hjulene på utsiden?
teacher-parts

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • sørge for at elevene har fullført leksjonene i begynnelsen av denne enheten
 • be elevene om å arbeide parvis på hver modul, i stedet for individuelt

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • gi elevene bare byggeinstruksjonene til den venstre hjulenheten, slik at de fullfører den høyre hjulenheten uten instruksjoner
 • klargjøre en hinderløype ved bruk av overflødige klosser, og utfordre elevene til å skrive et program som får kjørebasen til å kjøre rundt hindrene uten å berøre dem

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene arbeidet uavhengig av hverandre for å bygge sin del av kjørebasen.
 • Elevene bidro aktivt på laget, og ingen ble tilsidesatt.
 • Elevene presenterte sine kjørebaser som et lag, og beskrev designfunksjonene på en tydelig og konsis måte.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har jobbet som en del av et lag for å bygge og montere vår avanserte kjørebase.
 • Gul: Jeg har jobbet som en del av et lag for å bygge, montere og teste vår avanserte kjørebase.
 • Fiolett: Jeg presenterte vår avanserte kjørebase sammen med laget, og forklarte mitt bidrag til å montere den på en tydelig måte.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å forberede og gjennomføre en presentasjon av hvordan de bygget den avanserte kjørebasen, hvor de spesifikt uthever styrkene, komponentene som ble brukt og så videre.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (maskinteknologi)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Transport (reparasjonsarbeid)
 • Transport (selvstyrende teknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Montert en konkurranseklar kjørebase
 • Presentere hovedtrekkene til kjørebasen på en tydelig måte

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Utvidelsessett LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Detaljert Læringsmål

Elevene skal

 • samarbeide i en gruppe om sammen å bygge og programmere en konkurranseklar robot
 • presentere individuelt og som gruppe hvordan både roboten og programmene fungerer, hvilke motorer og sensorer den bruker og hvordan de virker
 • forklare hva som gjør at en gruppe fungerer, hvilke roller en gruppe skal ha og hvordan alle kan bidra for å lykkes
 • kunne dokumentere arbeid, kode og tester ved hjelp av tekst, tabeller, skisser, bilder og video, slik at en lett kan presentere arbeidet for andre

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.