Settet SPIKE™ Prime

Min kode, vårt program

Bruk Mine blokker til å lage programmer som hjelper den avanserte kjørebasen til å opptre raskt og pålitelig.

90-120 min.
Avansert
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Elevene må ha fullført modellen av den avanserte kjørebasen, for å fullføre denne leksjonen.

2. Engasjere (10 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (30 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge de to markørene.
 • Be dem prøve Mine blokker-eksempelprogrammet.
 • Be dem skape individuelle Mine blokker slik at kjørebasen kjører rundt i en firkant.

4. Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om hvordan de bruker Mine blokker i et program.
 • Diskuter hvorfor det er viktig at hele laget forstår hvordan programmet fungerer.

5. Videreutvikle (40 min.)

 • Be elevene om å lage en annen Mine blokker, slik at kjørebasen denne gangen kjører i sirkel.
 • Be dem om å skrive et Mine blokker-program som får kjørebasen til å kjøre i trekant. Oppmuntre dem til å plassere markørene og prøve å navigere rundt dem ved bruk av forskjellige formasjoner.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Bruk litt tid til å på å se videoer av konkurranseroboter i aksjon, og prøv å identifisere anbefalte fremgangsmåter. Bruk disse spørsmålene til å få elevene til å diskutere seg imellom om vellykkede lag og effektive programmeringsmetoder for robotkonkurranser:

 • Hvorfor fullfører konkurranseroboter oppgaver i en bestemt rekkefølge?
 • Hvorfor returnerer robotene til startposisjonen etter to eller flere sammenhengende oppdrag?
 • Hva utgjør et effektivt program i en robotkonkurranser?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Bruke markørene
Bruk modellen Avansert kjørebase og to markører for å øve på bevegelse i ulike formasjoner. La elevene avgjøre hvor stor eller liten hver formasjon skal være.

teacher-marker

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready My code our program Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Competition Ready My code our program Teacher-solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • forklare hvordan man lager og bruker Mine blokker

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å programmere kjørebasen, slik at den bruker gyrosensoren til å kjøre i trekant
 • lage en komplisert bane og utfordre lagene til å se hvor raskt de kan lage et program som fullfører banen
 • øve på et offisielt konkurransebord med ulike baner. Husk at kjørebasen må forbli innenfor grensene til banen

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elvene kan bygge et Mine blokker-program.
 • Elevene forstår hvordan Mine blokker kan brukes til å gjøre programmet ryddigere, og gjøre dem enklere å håndtere.
 • Elevene forstår at Mine blokker raskt og effektivt kan omorganiseres og gjenbrukes under konkurranser.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har laget et miniprogram i Mine blokker.
 • Gul: Jeg har laget to eller flere miniprogram i Mine blokker.
 • Fiolett: Jeg har laget en rekke programmer ved bruk av Mine blokker, og omorganiserte dem raskt for å endre handlingene til kjørebasen.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å forberede og gi en presentasjon av hvordan de programmerte den avanserte kjørebasen, og hvordan de brukte Mine blokker til å behandle og forenkle programmene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:
Når de beregner avstander med kjørebasen:

 • Kjør fremover i ett sekund, i én rotasjon, eller et antall grader. Bruk dette som grunnlag for å anslå totalavstanden, basert på tilbakelagt avstand.
 • Beregn omkretsen til hjulet og bruk dette til å måle tilbakelagt avstand (omkrets = Pi x diameter, eller omkrets = Pi x 2 x radius)

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (spillprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (IT-programmer)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke Mine blokker til å organisere programmene
 • gi en presentasjon til veilederen der de tydelig beskriver hvordan programmet fungerer

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Utvidelsessett LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å
  utforske geometriske figurar og mønster
 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • bygge oppdragsmodeller ut fra instruksjoner
 • lage miniprogrammer som gjenskaper geometriske figurer, og kunne forklare hvordan programmet fungerer
 • lage en egne blokker som representerer egne miniprogrammer
 • utvikle ferdighetene innen algoritmisk tenking for å lage mer effektive programmer
 • finne muligheter for automatisering av prosesser ved gjenkjenne mønstre både i prosesser, bevegelser og kode
 • presentere hvordan egne blokker fungerer og vise fram egne program

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.