Settet SPIKE™ Prime

The Guided Mission 2023-24

Veiled laget gjennom et ekte FIRST® LEGO® League-oppdrag, og forbered dem for utfordringene som kommer!

45–90 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
theatre_change.PNG

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE-appen.
 • Elevene fullfører denne leksjonen ved å bygge Kjørebasen med en fargesensor.

2. Engasjere (10 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon -delen nedenfor for å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (30 min.)

 • Be dem klargjøre Veiledet oppdrag-modellen på banen.
 • Be dem følge instruksjonene for å skrive et program som kjører roboten til modellen, og deretter aktiverer den.

4. Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om hovedfunksjonene til roboten som gjør at modellen hever tilkoblingen.

5. Utdype (40 min.)
Be hvert lag om å øve seg på å plassere roboten og sende den på oppdrag for å aktivere modellen.

 • Spør om de la merke til noe de bør være spesielt oppmerksomme på for oppdrag (f.eks. starter det i venstre utskytingsområde og slutter i høyre lanseringsområde, det passerer andre oppdrag underveis).
 • Start en diskusjon om hva de har lært om å følge linjer, som kan hjelpe dem å få tilgang til andre oppdrag.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på arbeidet til hver enkelt elev.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Bruk disse spørsmålene til å få elevene til å diskutere seg imellom om hvordan de kan bruke det de har lært så langt til å fullføre oppdraget.

 • Hva gjør roboten?
 • Hvordan når roboten modellen?
 • Hvordan aktiverer roboten modellen?
 • Hva er den ideelle balansen mellom hastighet og nøyaktighet for dette oppdraget?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

Byggetips

Klargjør Guided Mission modellen
Del disse tipsene med elevene mens de klargjør modellen:

 • Se i regelboken for robotspill for riktig plassering av modellen på matten.
 • Sørg for at modellen bygges og driftes på riktig måte.
 • Aktiver den doble låsen forsiktig, og plasser modellen på riktig sted på matten.

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE GM Masterpiece - en

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Gå gjennom opplæringsplan for Camp 3, som forklarer de forskjellige måtene å bruke fargesensoren til å følge en linje (f.eks. fargemodus eller modus for reflektert lysintensitet.)

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • Endre programmet for å starte fra høyre startområde.
 • Legge til enda en av årets FIRST LEGO League-utfordring før eller etter oppdraget.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
1. Delvis fullført
2. Fullstendig fullført
3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene arbeidet bra sammen som lag for å fullføre oppdraget.
 • Elevene arbeidet bra sammen som lag for å fullføre flere oppdrag i samme løp.
 • Elevene kan presentere roboten, programmet og oppdragsstrategien, og forklare hvordan de fullførte hvert oppdrag.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har fullført ett oppdrag.
 • Gul: Jeg har fullført mer enn ett oppdrag.
 • Fiolett: Sammen med laget så presenterte jeg roboten, programmet og oppdragsstrategien til veilederen vår, og alle på laget deltok.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • Be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å forberede seg og gi en presentasjon av hvordan de utviklet en effektiv strategi for å fullføre oppdraget på kortest mulig tid.

Vær oppmerksom på: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Fullføre sitt første FIRST® LEGO® League-oppdrag
 • Få roboten til å samhandle med robotbanen

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Utfordringssettet FIRST® LEGO League

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.