Start spillet!

Bygg kjørebasen.

LE_FLL2023_CHALLENGE_GM_2.png

Du trenger en enkel kjørebaserobot for å løse oppdraget.

Klargjør banen.

LE_FLL2023_CHALLENGE_GM_3.png

Sørg for at modellen Det veiledede oppdraget er plassert på riktig plass på banen til FIRST LEGO League.

Ikke glem å bruke den doble låsen for å feste modellen til matten.

Programmer robotene, og sett i gang!

SPIKE GM Masterpiece - en
LE_FLL2023_CHALLENGE_GM_1.png

Kjør programmet og se hva det gjør.
Sørg for at du starter med kjørebasen i riktig posisjon.

Hva blir det neste?

LE_FLL2023_CHALLENGE_RGR_1_(1).png

Bruk din nye linjefølge-ferdighet for å komme til en annen oppdragsmodell.

Ikke glem å oppløse utfordringene du så i videoen. Del de opp i mindre deler.

  • Plassere kjørebasen.
  • Følge linjen.
  • Komme nær oppdragsmodellen.
  • Aktivere oppdragsmodellen.

Tenk på hvordan det gikk.

student-06

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?
Nå er du klar for neste oppdrag!