Settet SPIKE™ Prime

Tid for en oppgradering

Bygg motoriserte verktøy som kan hjelpe deg med å løse oppgaver under konkurranser.

90-120 min.
Avansert
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Elevene må ha fullført modellen av den avanserte kjørebasen, for å fullføre denne leksjonen.

Engasjere (10 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

Utforske (30 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge doserbladet, løftearmen og kassene.
 • Når de er ferdig med å bygge, ber du dem om å feste doserbladet og løftearmen på kjørebasen.
 • Be dem om å kjøre resten av programmet og se hva som skjer (dvs., løftearmen heves).

Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om de viktige funksjonene til doserblad- og løftearmverktøyene, og hvordan de kan være nyttig i en konkurranse.

Utdype (40 min.)

 • Be elevene om å lage programsekvenser som hever og senker begge verktøyene.
 • Utfordre dem til å få kjørebasen til å gjenskape atferden som vises i videoen. Minn dem på at de bryter ned et problem.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Bruk litt til å på å se videoer av konkurranseroboter i aksjon. Bruk disse spørsmålene til å få elevene til å diskutere seg imellom om hvordan vellykkede lag bruker verktøy til å hjelpe roboten til å samle opp og flytte rundt på objekter:

 • Hvorfor er disse verktøyene nyttige i konkurranser?
 • Hvorfor bytter lag verktøy ved ulike tidspunkt i løpet av hver konkurranse?
 • Hvorfor er det viktig å nullstille plasseringen av motorene når du bruker verktøyene?
 • Hvordan beskriver du karakteristikkene til kjørebaseverktøyene når det gjelder nøyaktighet, styrke og design?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Verktøyene
I tillegg til den avanserte kjørebasen, trenger hvert lag:

 • et doserblad
 • en løftearm
teacher-tools

Låse verktøy på plass
Bruk de røde koblingene til å låse verktøyene på plass, slik at den avanserte kjørebasen ser slik ut:

teacher-tools-attached

Fire kasser
Hvert lag må bygge disse fire kassene for å kunne fullføre denne leksjonen.

teacher-crates

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step04-HINT - nb-no

Andre programmer

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Teacher-Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • be elevene om å eksperimentere med løftearmen til de er klare for å fortsette med doserbladet og utfordringen

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å endre verktøyene slik at de samler opp og flytter rundt på objekter og klosser
 • be elvene om å tilnærme seg kassene fra en bestemt vinkel, og utfordre dem til å skrive et program som bruker gyrosensoren til å plassere kjørebasen
 • utfordre elevene til å lage sine egne kjørebaseverktøy

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan beskrive matrisekonseptet på en nøyaktig måte.
 • Elevene kan lage og bruke en matrise i programmene sine.
 • Elevene kan bruke flere matriser i programmene, og sammenligne verdien til hver indeks.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har brukt en matrise i programmet mitt.
 • Gul: Jeg har laget en ny matrise i programmet mitt.
 • Fiolett: Jeg er en matrisemester! Jeg kan utføre flere operasjoner på matriser. Gi meg en matriseutfordring, og jeg kan løse den!

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å forberede og gjennomføre en presentasjon av hvordan den avanserte kjørebasen bruker verktøy til å fullføre oppgaver, hvor de uthever styrkene til verktøyene, komponentene som ble brukt og så videre.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Helsefag
 • Helsefag (karrierer innenfor medisin og helsevesen)
 • Helsefag (medisinsk assistent)
 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (naturfag og matematikk)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • lag to verktøy til den avanserte kjørebasen
 • utforske hvordan de programmerer den avanserte kjørebasen, slik at den bruker verktøyene til å fullføre oppgaver

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Utvidelsessett LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å
  utforske geometriske figurar og mønster
 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge en instruksjon og bygge verktøy til kjørebasen
 • analysere oppdraget og komme opp med en strategi på hvordan oppdraget kan løses
 • bruke pseudokode for å finne struktur og innhold til programmene til også å styre de nye verktøyene
 • programmere roboten til også å styre de nye verktøyene
 • utvikle ferdighetene innen algoritmisk tenking for å videreutvikle programmene
 • finne muligheter for automatisering av prosesser ved gjenkjenne mønstre både i prosesser, bevegelser og kode

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.