Settet SPIKE™ Prime

Treningsleir 1: Kjøre rundt

Bygg en kjørebase og foreta nøyaktige og kontrollerte bevegelser.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Komme i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge modellen Kjørebase.
 • Gi dem litt tid til å bruke programsekvensene til å utforske bevegelsen til kjørebasen.
 • Be dem om å endre verdiene og parametrene til blokkene og observere effektene.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om viktigheten av å planlegge hvert trinn av programmet.
 • Forklar hva pseudokode er og hvordan det kan hjelpe dem med å planlegge programmeringen.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å finne ut hvordan de kan bevege kjørebasen rundt i en firkant.
 • Organiser en navigasjonsutfordring, og oppmuntre elevene til å teste ferdighetene sine.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Det at du navigerer robotene rundt hindre er nøkkelen til suksess i robotkonkurranser. Få elevene til å diskutere seg imellom ved å be dem om å:

 • beskrive en taktikk tilknyttet favorittsporten deres
 • skrive ned alle bevegelsene de tror kjørebasen må være i stand til å gjennomføre

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

En enkel kjørebase
Bruk den enkle kjørebase uten sensorer. Husk å bruk kabelklipsene.

teacher-PDB

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - without gyro - nb-no

Andre programmer

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - with gyro - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke ekstra tid på å forklare hva som kontrolleres av hver parameter av programblokkene

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å bruke gyrosensoren til å programmere kjørebasen, slik at den kjører rundt i en firkant.
 • øve på hastighet og nøyaktighet på en større overflate, som et konkurransebord.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan velge passende blokker for å utføre kontrollerte bevegelser.
 • Elevene kan endre parametrene til blokkene på gjentakende vis.
 • Elevene kan stable passende nye blokker sammen for å lage programmer.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg fikk kjørebasen til å bevege seg på forskjellige måter.
 • Gul: Jeg har laget ulike programmer for å få kjørebasen til å kjøre rundt i en firkant.
 • Fiolett: Jeg har kombinert flere typer motorbevegelser for å kunne navigere rundt hindre.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å finne den mest nøyaktige måten kjørebasen kan bevege seg 2 meter på, ved å utforske disse alternativene:

  ▷ Kjøre i sekunder
  ▷ Kjøre i grader
  ▷ Kjøre i rotasjoner
  ▷ Kjøre med sensor

 • Be dem om å lage et dokument som forklarer i hvilke situasjoner de ville ha brukt de ulike alternativene, og hvorfor.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

Når de beregner avstander med kjørebasen:

 • Kjør fremover i ett sekund, i én rotasjon, eller et antall grader. Bruk dette som grunnlag for å anslå totalavstanden, basert på tilbakelagt avstand.
 • Beregn omkretsen til hjulet og bruk dette til å måle tilbakelagt avstand (omkrets = Pi x diameter, eller omkrets = Pi x 2 x radius)

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Helsefag (karrierer innenfor medisin og helsevesen)
 • Informasjonsteknologi (spillprogrammering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Lære hvordan de gjennomfører kontrollerte bevegelser (dvs. kjøre rett frem, svinge på et punkt, snu ved bruk av sensor, kjøre i en formasjon) ved bruk av en kjørebase

Settet LEGO Education SPIKE Prime

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge en instruksjon og bygge kjørebasen
 • programmere roboten til å foreta nøyaktige og kontrollerte bevegelser
 • bruke pseudokode for å finne struktur og innhold til programmene til å styre kjørebasen
 • utvikle ferdighetene innen algoritmisk tenking for å forbedre programmene ved å tenke steg for steg
 • finne muligheter for automatisering av prosesser ved gjenkjenne mønstre både i prosesser, bevegelser og kode
 • analysere geometriske figurer og lage programmer som får kjørebasen til å gjenskape de geometriske figurene, og kunne forklare hvordan programmet fungerer

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.