Settet SPIKE™ Prime

Overlever klossen

Øv på samarbeidsteknikker ved å fullføre fire engasjerende utfordringer.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Komme i gang-materiellet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon -delen nedenfor for å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (10 min.)

 • Del opp klassen i et likt antall lag med 2-3 elever per lag.
 • Be hvert lag om å velge en leder.
 • Gi lagene 5 minutter til å bygge robothånden og seks LEGO klosser som skal brukes som poeng.
 • Be dem om å arbeide så raskt som mulig. (Fokuset skal være at alle lagmedlemmene arbeider mot et felles mål.)
 • Be lagene teste modellene for å se at de fungerer.

4. Forklare (15 min.)

 • Be hvert lag velge en ny leder for utfordring nr. 2.
 • Be elevene om å bruke robothånden i tur og orden til å flytte én kloss om gangen fra punkt A til punkt B. (Dette er et annet eksempel på lagarbeid som fokuserer på at alle prøver å nå et felles mål.)
 • Nå er det tid for utfordring nr. 3 og nye lagledere!
 • Lagmedlemmene har tre minutter på seg til å stable klosser i tur og orden.
 • Hvor høyt kan det bli?
 • Hvis tårnet faller, må vedkommende som raste det, bygge det på nytt. (Dette er et eksempel på vellykket lagarbeid basert på prestasjonene til enkeltpersoner.)

6. Utdype (10 min.)

 • Par opp lagene og be hvert lag om å velge en leder for utfordring nr. 4.
 • Lag A bruker, i tur og orden, robothånden til å løfte en kloss, møte et medlem fra et annet lag halvveis, og overlevere klossen.
 • Lag B bruker, i tur og orden, robothånden til å gripe klossen fra det andre laget, og plassere den på en angitt plassering. (Dette er et eksempel på vellykket lagarbeid basert på at alle når nye mål.)
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

7. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på arbeidet til hver enkelt elev.
 • Du kan bruke de vedlagte evalueringsskjemaene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om lagarbeid ved å spørre elevene om å gi eksempler på godt samarbeid. Fokuser elevenes oppmerksomhet på noen viktige elementer av forskjellige samarbeidsmodeller.

Dette kan være:

– Hvert lagmedlem påtar seg et spesifikt ansvar i jobben mot å nå et felles mål.

▷ Eksempel: Under byggingen er enkelte elever ansvarlig for å finne de nødvendige klossene og andre er ansvarlig for å sette de sammen. Dette kan også referere til arbeidsspesialisering.

– Hvis laget når målet sitt, betyr det at hvert lagmedlem har gjort det bra.

▷ Eksempel: I et stafettløp har hvert lagmedlem den samme oppgaven, og laget lykkes bare hvis de jobber sammen for å forbedre resultatene. Dette betyr at alle må være i stand til å utføre samme oppgaven.

– Hvert lagmedlem bidrar med det lille ekstra som gjør at de oppnår målet.

▷ Eksempel: Lag blir bedre idet hvert medlem utfordres individuelt til å nå nye mål. Dette er likt innenfor sport og i arbeidslivet.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Enkel manipulering av robothånden
Denne robothånden er laget for å åpnes og lukkes når du trykker på venstre og høyre knapp.

teacher-open-close

En større utfordring
Hvis du vil ha en større utfordring, programmerer du hånden til å åpne seg når huben vippes til venstre, og til å lukke seg når den vippes til høyre.

teacher-tilt

En annen måte å kontrollere hånden på
Du kan også bruke en kraftsensor.

teacher-force-sensor

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - nb-no

Andre programmer

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

– Redusere antallet utfordringer
– La laglederne bruke et par minutter på å gi sine instrukser i begynnelsen av hver utfordring istedenfor i løpet av utfordringene.
– Gi nøyaktige instrukser for hva laglederne skal gjøre

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

– Test lagledernes ferdigheter ved å innføre nye «krav», for eksempel:

▷ Elevene kan bare bruke venstre eller høyre hånd
▷ Den røde klossen må flyttes sist
▷ Den blå klossen må plasseres på bunnen av stabelen

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene arbeidet som et lag mot et felles mål.
 • Elevene arbeidet for å gjøre hvert lagmedlem til en mer effektiv bidragsyter.
 • Elevene arbeidet for å hjelpe hvert lagmedlem til å nå nye mål.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Vi arbeidet som et lag og løste utfordringene sammen.
 • Gul: Vi arbeidet som et lag for å løse utfordringene og oppmuntret alle til å lykkes.
 • Lilla Vi arbeidet som et lag for å løse utfordringene, oppmuntret alle til å lykkes, og nådde nye mål.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • Be en av elevene vurdere resultatene til en annen ved bruk av den fargede klosse-skalaen ovenfor.
 • Be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-08

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å utforske anbefalte fremgangsmåter for effektive diskusjoner som for eksempel konstruktive tilbakemeldinger, reformulering, eller bygge konsensus.

Vær oppmerksom på: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elvene om å samle inn data om antallet klosser som har blitt overlevert, antallet klosser som ble sluppet, og hvor lang tid det tok å fullføre oppgavene.
 • Be dem bruke disse dataene til å generere statistikker.

Vær oppmerksom på: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • demonstrere evnen til å arbeide effektivt og med hensyn til ulike mennesker

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

• skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

• logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
• utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

• lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

• arbeide sammen som et lag og forklare hvordan et lag fungerer best
• følge instruksjoner og bygge en robothånd, forklare hvordan det fungerer og håndtere den
• programmere robothånden til å kunne gripe rundt ønsket gjenstand, og forklare hvordan koden fungerer
• konkurrere i ulike konkurranser som et lag, og støtte hverandre under konkurransene
• tilpasse språket til situasjonen
• registrere resultater fra konkurransene, analysere og presentere resultater og funn

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.