Settet SPIKE™ Prime

Ideer, på LEGO måten

Bruk LEGO klosser som en unik måte å generere kreative ideer på.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (8 min.)

 • Forklar hvordan huben brukes som en nedtellingsklokke ved bruk av de medfølgende programmene på tre og fem minutter.
 • Be elevene om å holde idédugnad individuelt i tre minutter.
 • Gi de fem minutter til å tegne eller bygge ideene sine individuelt.

4. Forklare (10 min.)

 • Gi elevene fem minutter til å dele sine ideer med laget.
 • Gi dem fem minutter mer for å diskutere ideene og velge den beste.

5. Utdype (15 min.)

 • Gi hvert lag fem minutter til å bygge den valgte ideen.
 • Sørg for at de forstår at modellen ikke må være funksjonell. Den er bare et konsept.
 • Be hvert lagmedlem om å lage en video som forklarer ideen.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om hva elevene ikke liker når det kommer til morgenrutinene deres. Snakk om ting de eventuelt kan forbedre, som:

 • Hvordan alarmen vekker dem
 • Hvordan de lager frokost
 • Hvordan de pusser tennene sine
 • Hvordan de kler på seg

Tips: Bruk nøkkelordene «automatisert frokost» for å finne nettvideoer for å stimulere tankeprosessen.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Forberede ekstramateriell
Hvis du gir følgende materiell til elevene, kan det være nyttig i løpet av idédugnadsøkten:

 • Papir
 • Sakser
 • Tape
 • Blyanter

Viktigst av alt så må du oppmuntre elevene til å bruke «fantasien»

Kombinere med LEGO klosser
Sørg for at elevene forstår at de kan bruke disse materialene i kombinasjon med LEGO klossene, som demonstrert i videoen.

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • begrense emnet til ett bestemt område (f.eks lage frokost).
 • avholde denne leksjonen i en stor gruppe (dvs., hele klassen) i stedet for enkeltvis. Dette gjør det enklere å håndtere timingen mellom trinnene.
 • I stedet for å bruke huben og programmene, kan de håndtere tiden på en annen måte (f.eks. stoppeklokke, timer, klokke).

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • tilrettelegge en skikkelig opplæringsøkt som en klasse. Denne oppmuntrer alle til å delta og komme med enda bedre ideer.
 • Ha ytterligere en idédugnadsøkt på en annen dag, og evaluer med elevene hvordan de har forbedret seg siden den første økten.
 • Ta i bruk flere ideer til norskundervisningen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene genererte flere ideer om et emne.
 • Elevene brukte en rekke idédugnadsmaterialer til å hjelpe dem gjennom prosessen.
 • Elevene kan velge ideer etter bestemte kriterier og beskrive dem til sine medelever.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har generert mange ideer for å forbedre morgenrutinen min.
 • Gul: Jeg har deltatt i en diskusjon om alle ideene som ble presentert, og valgte den jeg mente var best.
 • Fiolett: Jeg brukte en hurtigmodell for å beskrive ideen og demonstrere prinsippene.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-09

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å bruke skisser, kladder eller andre medier til å presentere ideene de har utviklet i løpet av idédugnaden.
 • Be elevene om å levere inn et kreativt dokument hvor de beskriver den beste ideen.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke et verktøy til å utvikle ideer

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Detaljert Læringsmål:
Elevene skal

 • lære hvordan en kan arbeide med utvikling av ideer ved å bruke en designprosess
 • presentere ideen til andre elever
 • argumentere for egne ideer, lytte til andres og analysere egne og andres ideer for deretter forkaste og forbedre ideer sammen med andre
 • tilpasse språket til situasjonen, og benytte fagord og faguttrykk som passer til det
 • gi tilbakemelding til andre elevers ideer på en måte som utvikler ideen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.