Settet SPIKE™ Prime

Hva er dette?

Definer, tilpass og kommuniser bruken av en ny «ting».

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (3 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (12 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge «tingen».
 • Be dem om å kjøre programmet for å se hvordan det fungerer.

4. Forklare (10 min.)

 • Gi elevene litt tid til å finne ut hva de skal bruke «tingen» til.
 • Be dem om å endre modellen eller programmet slik at «tingen» oppfyller målet sitt.
 • Sørg for at de kan forklare tankegangen.

5. Utdype (15 min.)

 • Be lagene presentere sin versjon av «tingen» i tur og orden.
 • Sørg for at de tydelig kommuniserer hvorfor den er så kul.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om de ulike måtene ideer kan kommuniseres på.

 • Hva er et argument?
 • Hva er bevis?
 • Hva er en feilaktig antakelse?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

En interessant innretning
«Tingen» bruker den store motoren til å rotere noe fra en side til en annen. Det er opp til elevene å finne ut hva den er og hvordan de bruker den!

teacher-thing

Legge til funksjoner
Du kan enkelt legge til sensorer for å utvide denne leksjonen:

 • Bruk en kraftsensor til å starte eller stanse bevegelsen til «tingen».
 • Bruk en distansesensor til å registrere bevegelse og aktivere «tingens» bevegelse.
teacher-more-build

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • tilordne et fokusområde (f.eks. et spesielt miljø eller et verktøy) Dette gir kontekst og finpusser elevenes tankeprosesser.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • Be hvert lag om å inkludere minst én sensor i den endelige modellen. La dem velge sensoren.
 • Bruk denne leksjonen to ganger på rad, men vær tydelig på at elevene kan ikke bruke noen ideer fra den forrige leksjonen.
 • Ta i bruk flere ideer til norskundervisningen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan beskrive funksjonen til et objekt.
 • Elevene kan beskrive fordelen med funksjonene til et objekt i forhold til behov.
 • Elevene kan konstruere effektive argumenter.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan beskrive hvordan tingen fungerer
 • Gul: Jeg kan beskrive i detalj hvordan tingen fungerer, og jeg kan utheve hva den gjør bra.
 • Fiolett: Jeg kan overbevise noen om at jeg har funnet opp den kuleste tingen i verden.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Organiser en «ting-messe» på skolen der hvert lag må kommunisere sine ideer foran et mangfoldig publikum på en effektiv måte. Finn den beste «tingen» på skolen!
 • Organiser en «promoter ideen»-konkurranse. Be elevene om å late som de er gründere, mens andre kan late som de er sponsorer. Deretter bytter de roller.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Forretningsvirksomhet og finans (entreprenørskap)
 • Utdannelse og opplæring (undervisning)
 • Media og kommunikasjon (kringkastingsteknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utvikle kommunikasjonsferdigheter og omsette dem i praksis

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge en ting, og forklare hvordan den fungerer
 • programmere tingen, og forklare hvordan koden fungerer
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis slik at den fungerer slik en ønsker
 • presentere sin versjon av tingen for andre elever, og argumentere for hva den er og hvordan den fungere
 • tilpasse språket til situasjonen og publikum
 • argumentere for egne meninger og fakta og skille mellom fakta og egne meninger

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.