Produkter
Klassetrinn
Emner
Unit-thumb
Settet SPIKE™ Prime

Oppfinnelsesgjengen

Dette skal elevene lære
I denne enheten skal elevene ta i bruk prosjekteringsferdighetene sine i hvert trinn av designprosessen ved å definere et problem og et suksesskriterie. De skal lage ulike prototyper, etablere systematiske testprosedyrer, analysere data for å forbedre løsningene, og beskrive hvorfor løsningen er den beste.

5.-7. trinn
Naturfag: 2. Teknologi: 3. Maskinteknikk: 5. Kunstfag: 2. Matematikk: 3.
Naturfag, teknologi, teknologi og matematikk, Teknologi

Leksjoner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.