Settet SPIKE™ Prime

Designe for noen

Bruk den fullstendige designprosessen til å løse et realistisk problem knyttet til proteser.

120+ min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Dette prosjektet er ment for flere økter, så planlegg derfor deretter.

Del A:

2. Engasjere (15 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (30 min.)

 • La elevene få nok tid til å en idédugnad.
 • Be dem arbeide parvis for å velge to ideer de ønsker å prøve.

Del B:

4. Forklare (45 min.)

 • Be hvert lag om å bygge og teste sine to utvalgte løsninger.
 • Sørg for at de kan sette opp sine egne tabeller for å registrere data om testmetoden.

Del C:

5. Utdype (45 min.)

 • Start en delingsøkt der hvert lag presenterer sine resultater.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om proteser og hva elevene ville ha gjort hvis de måtte erstatte en hånd med en ny funksjon.

 • Be dem tenke på noen som mangler en kroppsdel og hva de ville ha gjort med en protese.
 • Be dem om å være skikkelig kreative, og be dem om å finne opp en ny funksjon for en hånd. Hva ville en kokk, mekaniker eller til og med skoleelev helst ha i stedet for en hånd?
teacher-ignite-discussion

David Aguilar Amphoux

Byggetips

Løsninger med åpne resultater
Dette prosjektet er utformet slik at hver elev eller hvert lag kan ha en unik løsning.

Eksempelløsning
Gi alle elevene det samme utgangspunktet ved å be dem om å bygge denne armen. Be dem om å gjøre den til sin egen ved å utforme en spesifikk funksjon, som for eksempel å gripe tak i ganske store objekter.

Her er en idé du kan bruke som konseptbevis.

teacher-example
lesson-header

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Invention-Squad Design for Someone Teacher Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke den foreslåtte eksempelløsningen som utgangspunkt for alle elevene
 • begrense oppgaven til noe svært spesifikt, som å plukke opp en frukt eller dreie et dørhåndtak.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • invitere en spesialist fra proteseavdelingen ved en skole, et sykehus eller universitet for å snakke med klassen
 • arbeide sammen med en spesialist for å prøve å utforme en realistisk løsning for noen
 • bruke 3D-utskrevne eller laserutskårne deler, hvis du har disse verktøyene tilgjengelig

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan identifisere hovedelementet til et problem.
 • Elevene styrer selv utviklingen av en fungerende og kreativ løsning.
 • Elevene kan kommunisere ideene sine tydelig.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har skapt en ny hånd.
 • Gul: Jeg har skapt en ny hånd som kan utforme den ønskede funksjonen på en kreativ måte.
 • Fiolett: Jeg har skapt en ny hånd som kan utforme den ønskede funksjonen på en kreativ måte, og jeg har presentert ideen på en måte som er tydelig og enkel å forstå.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-05

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å bruke tekst, bilder, videoer, skisser og lignende for å dokumentere designprosessen, og la dem lage en notisbok for oppfinnere for å dokumentere prosjektet.
 • Be dem om å presentere prosjektet til et større publikum (f.eks. i løpet av en naturfagsmesse).

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Helsefag (biomedisin)
 • Helsefag (karrierer innenfor medisin og helsevesen)
 • Helsefag (medisinsk assistent)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke designprosessen til å skape en løsning på et realistisk problem

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • designe, bygge og programmere noe som løser et realistisk problem enten for en selv, eller noen andre ved å følge en designprosess
 • utvikle en protoype, og deretter tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • utvikle ferdighetene innen algoritmisk tenking for å lage mer effektive programmer
 • bruke pseudokode for å finne struktur og innhold til programmene
 • finne muligheter for automatisering av prosesser ved gjenkjenne mønstre både i prosesser, bevegelser og kode
 • samle ideer i en notisblokk for å holde orden på ideer og tanker
 • kunne dokumentere arbeid, kode og endringer ved hjelp av tekst, skisser, bilder og video, slik at en lett kan presentere arbeidet for andre

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.