Settet SPIKE™ Prime

Perfekt opprydding

Test effektiviteten av to ulike grabbdesign, og fastslå det beste designet basert på spesifikke testkriterier.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene arbeide parvis for å bygge håndkontrolleren og de to grabbene.
 • Be dem om å kjøre testprogrammet for å se hvordan grabbene fungerer.

4. Forklare (10 min.)

 • Be elevene om å teste grabbene ved å gripe tak i:
  o objekter med ulike størrelser, men lignende vekt (test nr. 1)
  o objekter med ulik vekt, men lignende størrelser (test nr. 2)
 • Minn elevene på å registrere testresultatene i tabellene sine.

5. Utdype (10 min.)

 • Start en klasseromsdiskusjon om testresultatene.
 • Be elevene om å hente objekter fra klasserommet og forutsi hvilken grabb som kommer til å gripe tak i hvert av dem.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om testing ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Hvorfor bruker man grabbe til å plukke opp søppel?
 • Hvordan kan du best finne ut hvilken grabb som er best?
 • Har du noen gang lest produktanmeldelser på nettet?

Vurder å vise en video av en produktanmeldelse på nettet for å få elevene til å tenke.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: Grabb 1
 • Elev B: Grabb 2 og kontroller
teacher-2parts

Utformet til å gripe tak

Grabb 1 er utformet for å gripe tak i lette, fleksible objekter. Den fleksible kloen gjør det ikke spesielt effektivt å gripe tak i store, tunge eller glatte objekter.

Grabb 2 er utformet for å gripe tak i store, tunge objekter. Den delte kloen gjør det nesten umulig å gripe tak i små objekter.

teacher-2grabbers

Bruk vanlige objekter
Du kan teste alle slags objekter som du finner i nærheten. Du kan til og med be elevene velge sine egne objekter fra hvor som helst i klasserommet.

Forslag til lette objekter med forskjellige størrelser:

 • LEGO kloss (liten)
 • Krøllet papirball (middels)
 • Tom plastflaske (stor)

Forslag til middels store objekter med forskjellige vekt:

 • Krøllet papirball (lett)
 • Stabel med LEGO hjul (middels)
 • Eple (eller en annen frukt) (tung)
teacher-objects

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • begrense testingen til to objekter (f.eks. et stort objekt som en flaske, og et lite objekt som en penn)

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • la elevene definere sine egne testkriterier
 • be elevene utforme sine egne grabber, og deretter kjøre testen på nytt og teste sine egne design
 • ta i bruk flere ideer til matematikk- eller norskundervisningen

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan identifisere testkriterier.
 • Elevene kan gjennomføre rettferdig testing.
 • Elevene kan trekke konklusjoner basert på sine testresultater og kommunisere på en tydelig måte.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har testet én grabb.
 • Gul: Jeg har testet to grabber.
 • Fiolett: Jeg har testet to grabber og brukt mine testresultater til å fastslå det beste designet.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-08

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene lage en presentasjon eller videogjennomgang som uthever fordeler og ulemper med hver grabb.
 • Be elevene om å laste opp videoene til passende kanaler, og bruke kommentarer som tilbakemeldinger.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Introduser begrepet vektfaktor som en måte å evaluere objekter. Effektivitet kan for eksempel måles etter et vektkriterium på 25 % estetikk, 20 % kostnad, 5 % bærbarhet og 50 % vekt. Forklar at summen av alle vektfaktorene skal bli 100 % totalt.
 • Be elevene om å gi en poengsum til hver grabb (-1 eller +1 poeng) for hvert av disse ekstrakriteriene, og deretter bruke vektfaktorene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Land- og hagebruk (hagebruk)
 • Forretningsvirksomhet og finans (entreprenørskap)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • definere evalueringskriterier for to design
 • teste to design ved bruk av objekter med ulike former og størrelser
 • lage anbefalinger knyttet til det beste designet

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Tom plastflaske
En ball av krøllet papir
Eple (eller et objekt med tilsvarende vekt)

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en robot som skal kunne plukke opp gjenstander
 • definere og utføre tester og finne den mest effektive løsningen
 • forklare hvordan en kan vekte testresultater ut fra vektfaktorer
 • vurdere og analysere faktorer som får innvirkning på prototypene og deres resultater
 • dokumentere arbeid, kode og tester ved hjelp av tekst, tabeller, skisser, bilder og video, slik at en lett kan presentere arbeidet for andre

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.