Settet SPIKE™ Prime

Sikre verdisakene dine enda mer

Bruk sammensatte betingelser for å forsterke krypteringsmønsteret på en bankboks.

90-120 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon -delen nedenfor for å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge den supersikre bankboksen.
 • Be dem om å kjøre programmet for å se hvordan låsen fungerer.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om hvordan og når man bruker «OG» og «ELLER» i sammensatte betingelser

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å gjøre de supersikre bankboksene enda tryggere ved å legge til sammensatte betingelser i programmene.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på arbeidet til hver enkelt elev.
 • Du kan bruke de vedlagte evalueringsskjemaene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om gjentakelse og problemløsing ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Hva skjer hvis noen hacker passordet?
 • Hvordan kan du evaluere styrken til et passord?
 • Hva er en sammensatt betingelse?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: Supersikker bankboks
 • Elev B: Supersikker dør og arm
teacher-tandem

Riktig justering av motorer
Sørg for at armen heves når du starter programmet.

teacher-arm-up

Manuell opplåsing
Denne modellen har en manuell nøkkel for å låse opp døren (hvis nødvendig).

teacher-manual-unlock

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • programmere bare én sammensatt betingelse

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å legge til flere sensorer (f.eks. distansesensor, kraftsensor) i modellene sine, for å lage andre sammensatte betingelser
 • be hvert lag om å utfordre et annet lag til å låse opp den supersikre bankboksen
 • be elevene om å ikke bruke IKKE-funksjonen når de definerer betingelsene sine

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene forstår hva en sammensatt betingelse er.
 • Elevene er i stand til å bruke sammensatte betingelser i programmene sine.
 • Elevene kan diskutere digital sikkerhet i detalj og med nøyaktighet.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har brukt én sammensatt betingelse i programmet mitt.
 • Gul: Jeg har brukt to sammensatte betingelser i programmet mitt.
 • Lilla Jeg har brukt mer enn to sammensatte betingelser for å lage et veldig trygt program!

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • Be en av elevene vurdere resultatene til en annen ved bruk av den fargede klosse-skalaen ovenfor.
 • Be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-07

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å utforske betydningen til digital sikkerhetsterminologi, som:

  ▷ Boolsk
  ▷ Betingelser
  ▷ Sammensatte betingelser
  ▷ OG, ELLER, HELLER IKKE, IKKE
  ▷ Kryptering
  ▷ Skille mellom små og store bokstaver

Vær oppmerksom på: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (IT-programmer)
 • Informasjonsteknologi (Oracle / databaseprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (webdesign)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske sammensatt betinget programmering

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
• designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

• lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

• beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Samfunnsfag etter 7. trinn - SAF0007:

• reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser

Detaljert Læringsmål

Elevene skal

• følge instruksjoner og bygge og programmere en supersikker bankboks som tar i bruk sammensatt betinget programmering, og kunne forklare hvordan både bankboksen og programmet fungerer
• tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
• bruke flere sensorer sammen i et program for å gjøre bankboksen sikrere
• bruke og forklare sammensatte betingelser som «AND, OR, NOR, NOT»
• forklare og kunne samtale om digital sikkerhet med andre elever
• bruke et språk og faguttrykk som er tilpasset emnet og situasjonen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.