Settet SPIKE™ Prime

Sikre verdisakene dine

Bruk betingelser til å låse eller låse opp døren til en bankboks.

90-120 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge bankboksen.
 • Be dem om å kjøre programmet for å se hvordan låsen fungerer.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om hvordan bruken av betingelser kan gjøre bankboksen enda tryggere.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å gjøre bankboksene enda tryggere ved å legge til flere betingelser i programmene.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om gjentakelse og problemløsing ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Kan noen gi et eksempel på en sikkerhetsanordning?
 • Hva gjør et passord sterkt eller svakt?
 • Hva er en betingelse?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: Dør til bankboks
 • Elev B: Selve bankboksen
teacher-tandem

Klar for neste leksjon!
Denne modellen brukes også som grunnmodell for neste leksjon. Hold verdisakene veldig trygt. Det er derfor det er en motor som ikke er brukt i denne modellen. Motorledningen er koblet til baksiden av denne versjonen av modellen.

teacher-ready-next-lesson

Manuell opplåsing
Denne modellen har en manuell nøkkel for å låse opp døren (hvis nødvendig).

teacher-manual-unlock

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke instrumentbordet til å forklare for elevene hvor mange grader omdreiningen til motoren er (finn mer informasjon om instrumentbordet i Hjelp-delen i SPIKE-appen)

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å endre lysmatrisen og lydfilen for å tilpasse bankboksen sin
 • be hvert lag om å endre programmet, og utfordre et annet lag til å låse opp bankboksen
dashboard

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene forstår hva en betingelse er.
 • Elevene er i stand til å bruke betingelser i programmene sine.
 • Elevene kan diskutere digital sikkerhet i detalj og med nøyaktighet.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har brukt én betingelse i programmet mitt.
 • Gul: Jeg har brukt to betingelser i programmet mitt.
 • Fiolett: Jeg har brukt mer enn to betingelser for å lage et veldig kult og trygt program!

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å utforske betydningen til digital sikkerhetsterminologi, som:

  ▷ Boolsk
  ▷ Forhold
  ▷ Kryptering
  ▷ Skille mellom små og store bokstaver

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (IT-programmer)
 • Informasjonsteknologi (Oracle / databaseprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (webdesign)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske betinget programmering
 • forklare prinsippene bak digital sikkerhet

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Samfunnsfag etter 7. trinn - SAF0007:

 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser

Detaljert Læringsmål
Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en bankboks som tar i bruk betinget programmering, og kunne forklare hvordan både bankboksen og programmet fungerer
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • bruke flere betingelser sammen i et program for å gjøre bankboksen sikrere
 • forstå og kunne samtale om digital sikkerhet med andre elever, om styrke på passord og passordsikkerhet

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.