Settet SPIKE™ Prime

Spore pakkene

Bland programsekvensene på nytt for å bruke en X-Y-sporingsenhet som følger en bane på et papir.

90-120 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge sporingssystemet.
 • Demonstrer og forklar hvordan papiret mates inn.
 • Be dem om å kjøre programsekvensene for å sikre at alt fungerer.

4. Forklare (5 min.)

 • Be elevene om å kombinere programsekvensene i ett enkelt program, slik at det følger banen på papiret. Fortell dem at de kan gjenbruke eksisterende programmeringsblokker.

5. Utdype (15 min.)

 • Gi elevene nok tid til å arbeide seg gjennom enda et program. Sørg for at de gjenbruker koden, men at de justerer parametrene underveis.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om testing ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Hva er et mønster?
 • Kan du forklare et mønster du ser eller opplever i hverdagen?
 • I hvilken sammenheng er det greit å bruke andres programmer?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: toppen av sporingsenheten
 • Elev B: bunnen av og nålen til sporingsenheten
teacher-2parts

Utskrevne kart
Du kan bruke blanke ark for denne leksjonen, men forhåndsutformede kart følger med. «Bykartet» består av ulike former, høyrevinkler, og diagonale linjer.

Elevene må legge merke til at det finnes ulike mønstre, og de må bruke eller endre kodesekvensene slik at sporingssystemet følger banen ved bruk av sporingsnålen.

student-05

Laste inn papiret
Slik laster du inn papiret:

student-03

Forvandle sporingsenheten til en plotter
Elevene kan forvandle sporingssystemet til en plotter ved å erstatte sporingsnålen med en pennholder. Gi dem litt tid til å tegne ulike skisser!

teacher-change-to-printer

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Track your packages Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Track your packages Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Kickstart your business Track your packages Other Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bare bruke loddrette og vannrette linjer til å begynne med (vent med diagonale linjer)

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • lage nye programsekvenser slik at elevene kan tegne mer omfattende former
 • bruke to skoletimer til å gå mer i dybden av disse konseptene
 • Integrere flere ideer til matematikk

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene gjenkjenner enkle mønstre som vannrette, loddrette og diagonale linjer.
 • Elevene kan gjenbruke kode slik at det passer til behovene sine.
 • Elevene kan oppgi riktig henvisning til de opprinnelige programmene de brukte.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg brukte noen av programsekvensene til å navigere det første kartet.
 • Gul: Jeg brukte og justerte noen av programsekvensene til å kunne navigere på det første og andre kartet.
 • Fiolett: Jeg brukte og justerte noen av programsekvensene til å kunne navigere på det første og andre kartet, og har brukt kommentarer i programmet mitt.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å lage en proporsjonal tabell for å finne forholdet mellom motorrotasjon og lengden på linjen som ble plottet. Be dem om å forvandle det forholdet i figuren til px + q = r.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Bygge- og anleggsvirksomhet og arkitektur (arkitektur)
 • Informasjonsteknologi (IT-programmer)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Transport (selvstyrende teknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utvikle evnen til å gjenkjenne mønstre og lage effektive programmer.

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • representere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge en instruksjon og bygge og programmere en sporingsenhet, og kunne forklare hvordan både sporingsenheten og programmet fungerer
 • kunne tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • kunne gjenkjenne mønstre i handlinger og kode, og gjenskape de som løkker og betingelser for å lage effektive programmer
 • kunne programmere en plotter til å bevege seg etter x- og y-aksen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.